Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhet

Direktoratet for e-helse anbefaler å bruke GS1-standarder i helse- og omsorgssektoren. GS1-standarder sikrer effektiv drift og sporbarhet, samtidig som det øker sikkerheten for pasientene.

Direktoratet for e-helse har publisert Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhetehelse.no.
Målsettingen med veilederen er blant annet å øke pasientsikkerheten ved at GS1-standardene blir tatt i bruk av så mange som mulig og på en enhetlig måte.

GS1-standardene bidrar til sporing på tvers av helseforetak og mellom forskjellige aktører i helsesektoren. Felles identifikasjon av legemidler, medisinsk utstyr, lokasjoner og personer bidrar til bedre sporbarhet og kontroll. 

Direktoratet for e-helse anbefaler at GS1-standarder tas i bruk for følgende formål:

    - Global Trade Item Number (GTIN) for identifikasjon av legemiddel
    - Unique Device Identification (UDI) utstedt av GS1 for identifikasjon av medisinsk utstyr
    - Global Location Number (GLN) for identifikasjon av lokasjoner
    - Global Service Relationsship Number (GSRN) for identifikasjon av pasienter og helsepersonell

Det anbefales at disse standardene kombineres med en GS1-standard for datafangst: strekkoder, Data Matrix eller RFID.

Standarder for identifikasjon av lokasjoner, produkter, pasienter og helsepersonell er en forutsetning for å bedre pasientsikkerheten, støtte sporbarheten av disse på tvers av aktørene i helsesektoren, og å øke effektiviteten i logistikkprosessene i sykehussektoren.                                                                                                

               - Direktoratet for e-helse

 

 

Kontakt oss!

Ved spørsmål angående bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhet ta kontakt med:


  Stephen Bølstad
  Senior Industry Development Manager
  sb@gs1.no
  Mobil: 928 04 257

 

Informasjon om GS1's rolle og engasjement innen helsesektoren internasjonalt finner du her.

Del eller print