2D merking hever produktinformasjon til et nytt nivå

Dynamisk produktinformasjon på forbrukerpakninger er en av de største digitale omveltningene dagligvarebransjen står ovenfor. Teknologien er på plass – nå gjenstår det å få samlet bransjen om én kode, sier IDM og ansvarlig for dagligvarebransjen hos GS1 Norway, Renate Arntsen.

2D kode er en fellesbetegnelse for en digitalt avlesbar kode, som i tiden som kommer vil erstatte den nåværende strekkoden. Fordi 2D-koden kan inneholde langt mer informasjon enn den «vanlige» lineære strekkoden, åpnes det for at bransjeaktører nå kan dele langt mer informasjon om enkeltprodukter.


Renate Arntsen, GS1 Norway                        

Dette åpner for nye muligheter, forteller IDM og ansvarlig for dagligvarebransjen hos GS1 Norway, Renate Arntsen

 – Ved å scanne 2D kodene kan man enkelt finne detaljer som hvor produktet er laget, hvem som har laget det, ingredienser og allergener, produktets karbonavtrykk, tilbud, matoppskrifter, nettsider, konkurranser og mye annet. Den nye koden er også et bidrag til en mer bærekraftig utvikling da produktene kan prises dynamisk etter holdbarhet, noe som kan bidra til at produktene blir solgt og ikke kastet, sier Arntsen.

Mulighetene rundt informasjonsdeling og 2D gjøres også aktuelt igjennom Europakommisjonen sin nye «Green deal», forteller Renate Arntsen.

– Kommisjonen ønsker en revisjon av EU`s forbrukerlov, der hensikten er å sikre at forbrukere får pålitelig og relevant informasjon om produktet på salgsstedet. Forbrukere skal få vite mer om levetid, tilgjengelighet av reparasjonstjenester, reservedeler og reparasjonsmanualer når de kjøper et produkter i fremtiden. Dette er nok bare begynnelsen på krav som kommer rundt merking av produkter, sier Renate Arntsen. 

Hvilke koder brukes

I dag blir det i hovedsak benyttet tre forskjellige dynamiske koder til merking av produkter: GS1 Databar, GS1 Datamatrix og GS1 QR. De tre skiller seg fra hverandre på egenskaper – som hva slags og hvor mye informasjon de kan inneholde – samt hvordan de leses av (dekodes).

ACT Logimark er et av selskapene som jobber både med software og hardware rundt merking av produkter, emballasje og lastbærere, og har levert strekkodeløsninger siden 1990. Salgssjef i selskapet, Espen Øverbø, forteller at alt ligger til rette for at flere bransjer tar i bruk dynamiske koder.


Espen Øverbø, ACT Logimark                       

– 2D merking som QR og Datamatrix er ikke nytt i seg selv, men det er først nå teknologien og mulighetene rundt utnyttelse av 2D begynner å nå sitt fulle potensial. 2D er alt i bruk hos aktører både i farmasøytisk industri og bilindustrien, og testes nå ut av flere store dagligvarekjeder rundt om i verden, sier Øverbø.

– Dagens merkemaskiner fungerer også for utskrift av 2D koder som QR og Datamatrix.  De tre mest brukte merketeknologier i dag – etikett, laser og blekkstråleskriver – kan alle benyttes for merking av 2D koder. Hva som er best, avhenger blant annet av hvilken type koding man velger. Man vil også trenge lesere som kan lese koden – enten man bruker disse på et lager eller ved betaling i kassen, sier Øverbø.

– I dag har vi også velfungerende software, for eksempel LogiFlow, som kan benyttes for å sikre riktig data i kodene. Alt ligger i så måte til rette for at dagligvarebransjen kan begynne å ta i bruk dynamiske koder på sine produkter. Man må bare bestemme seg for hvilke koder man ønsker å bruke, sier Øverbø.

Orkla ser mulighetene

Einar Arve Nordang er Supply chain manager for Orkla Foods Norge, og har en hånd med i Grandiosa-produksjonen på Stranda. Som leverandør til dagligvarebransjen ser han mulighetene som ligger i 2D merkingen.


Einar Arve Nordang, Orkla Foods                   

– Fryst pizza har jo sjelden problemer med holdbarhet, så for vår del handler dette om informasjonsdeling. Den store fordelen for oss slik jeg ser det, ligger i at vi kan invitere til mer interaktivitet med våre sluttkunder. Dette åpner muligheten for å tilby sporing på alle råvarer, eller engasjere med «promotions» og aktiviteter kundene kan være med på, sier Nordang.

–  I dag får vi strekkoden trykket og klar på emballasjen, men skal vi kunne nyttiggjøre oss mulighetene ny teknologi gir oss, må vi nok trykke QR eller lignende på emballasje i sanntid, sier Einar Arve Nordang i Orkla Foods.

 

Én kode?

En markedstilpassing til 2D er ikke gjort over natten. Utover det rent tekniske er den største utfordringen å få hele bransjen til å enes om én standard for 2D koding. På den måten unngår man flere typer merking på ett og samme produkt, sier Arntsen.

– Å kunne lande på en felles 2D kode vil forenkle informasjonsdelingen i hele verdikjeden og helt ut til forbruker. Dette vil være mulig dersom man tidlig går i dialog og finner en god løsning som alle kan benytte seg av. Dagligvarebransjen har gode rutiner for samarbeid gjennom STAND.no, noe som gir meg tro på at vi kan lykkes også i denne prosessen, avslutter IDM og ansvarlig for dagligvarebransjen hos GS1 Norway, Renate Arntsen.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


   Renate Arntsen
   Industry Development Manager
   ra@gs1.no
   Mobil: 416 88 836

 

Del eller print