Avtale skal bidra til bedre samhandling og bærekraft i BAE-næringen

Construction City og GS1 Norway inngår nå et samarbeid for å skape en mer innovativ, effektiv og bærekraftig BAE-næring.

Gjennom det nye samarbeidet blir standardiseringsselskapet GS1 Norway en samarbeidspartner med næringsklyngen Construction City. Hensikten er at partene skal jobbe mot et felles mål om god samhandling, innovasjon, effektivitet og bærekraft innen bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen i Norge.

Næringsklyngen Construction City, som ble etablert i 2018 av OBOS, AF-gruppen og Betonmast, utgjør en samhandlingsarena for bedrifter og organisasjoner med tilknytning til bransjen.


Knut Mathisen, GS1 Norway              

Klyngen skal igjennom samarbeid og informasjonsutveksling drive BAE-næringen fremover ved å løse felles bransjeutfordinger og heve medlemmenes konkurransekraft. Construction City innebærer også et felles eiendomsprosjekt – en kunnskapspark bygget på Ulven i Oslo – som skal huse over 5000 arbeidsplasser fra 2024.

– Construction City og GS1 Norway har mange sammenfallende interesser, der effektivisering av byggeprosesser, samt bærekraft og sirkulærøkonomi, står sentralt. Ved å utveksle informasjon og kunnskap rundt prosesser i næringen kan vi bidra til å kutte kostnadene, redusere miljøfotavtrykket og samtidig heve kvaliteten på prosjekter, forteller Senior IDM og byggebransjeansvarlig hos GS1 Norway, Knut Mathisen.


Daglig leder i Construction City, Benedicte Økland, ser hvordan åpne standarder kan være en viktig faktor i digitaliseringen og utviklingen av bransjen.


Benedicte Økland, Construction City    

– Åpne standarder kan i seg selv være et grunnlag for innovasjon, og her ser vi at GS1 Norway kan spille en sentral rolle. Sporbarhet, produktinformasjon og logistikk er viktige ingredienser i en mer effektiv og bærekraftig byggenæring – både med tanke på byggeprosesser, drift av bygg og resirkulering av byggematerialer, sier Økland.

– Construction City har i løpet av kort tid blitt en av de viktigste arenaene for samhandling og innovasjon i sektoren. Vårt mål er å delta i testprosjekter og på andre måter øke kjennskapen og kunnskapen rundt bruken av standarder. Nå ser vi frem til å bidra der vi kan for å skape merverdi for alle medlemmene i klyngen, avslutter Knut Mathisen i GS1 Norway.

 

Del eller print