Betongbransjen forbereder seg på nye krav

Myndighetene forlanger sporbarhet, og kundene krever GTIN. Betongbransjen får hjelp fra GS1 med å møte nye, strenge krav.

– Det er medlemmene i foreningene som har kontaktet oss. De har møtt kravene i prosjekteene, forteller Knut Mathisen.
Han er ansvarlig for byggebransjen hos GS1 Norway. Nå samarbeider GS1 med Fabeko – Norsk Fabrikkbetongforening – og Betongelementforeningen.
– Det vi snakker om med begge, er å komme i en dialog med medlemmene deres, forteller Mathisen.

Forlanger GTIN
Det kundene til disse medlemmene forlanger, er GTIN. Det globale ID-nummeret er det som brukes for å identifisere produkter og handelsvarer over hele verden. Statsbygg er blant dem som krever GTIN på alle produktene i byggeprosjektene sine.
– GTIN er et viktig bidrag i digitaliseringen av byggenæringen. Med den globale standarden kan vi sikre at informasjonen om produktene i et bygg er riktig. Det vil kunne gi oss full kontroll over byggets innhold og sikre sporbarhet på produktene, forklarer Anders Fylling, som er direktør på faglig ressurssenter i Statsbygg.
 


Betong er ferskvare, og de to
bransjeforeningene har mange små
og mellomstore medlemmer. 
        (Foto: Jan Eldegard Hjelle, Fabeko)     

Små produsenter
For en liten produsent er det vanskelig å få på plass systemene alene. Derfor samarbeider GS1 med Fabeko og Betongelementforeningen for å hjelpe medlemmene. – Det er mange små produsenter i Norge sier Mathisen.
– Vi ønsker en dialog med disse aktørene – at de tar kontakt med organisasjonen sin eller med meg direkte hvis det er ett eller annet de lurer på, oppfordrer han.
Dermed kan han og bedriften gå nærmere inn på de kravene som finnes og de kravene som kommer, og de kan se på hva de betyr for hver enkelt leverandør.

 

Strenge krav på vei
– Det kommer til å bli økte krav til sporbarhet basert på råvarene i et produkt. GTIN er nøkkelen til det, sier han.
– Dessuten vil det å bruke vårt sett av systemer og standarder ha en egenverdi for hver enkelt produsent, ifølge Mathisen. Det vil nemlig sørge for at systemene er på plass den dagen det kommer nye krav og nye løsninger som er vanskelige for hver enkelt betongbedrift å ordne opp i alene.
Knut Mathisen ser på GTIN-utviklingen som et viktig steg i digitaliseringen av byggenæringen. Han er nettopp tilbake fra europeisk møte med GS1-folk fra 49 land og forteller om svært strenge krav som er på vei fra EU.
– Det tar noen år, men det kommer til å få vanvittige følger for sektoren vår. Kravet til produktidentifikasjon og sporing som er basert på produktidentifikasjon, blir mye strengere. GTIN gjør sektoren forberedt på en del nye krav som kommer, sier han.

Byggevarer i 2023
I Europa kommer batteriprodusentene til å bli den første sektoren som får de nye sporbarhetskravene. Så klær – du har kanskje sett nyhetsoppslagene om at norske bunader er i ferd med å bli pekt ut som klimaversting.
– Vi er tredje sektor ut. Dette kommer på byggevarer i 2023. Da kommer bærekraftstrategi og EU-direktiv, som følges av lovgivning i hvert enkelt land, forteller Knut Mathisen. Bare for å illustrere hvor strenge kravene til sporing blir: På elbilbatterier må råvarene spores helt tilbake til riktig koboltgruvene i Kongo.
– Det er den aktøren som bringer produktet på markedet, som er ansvarlig for sporbarheten – ikke merkevareeieren. Slik er det allerede, men nå blir kravene mye strengere, sier Knut Mathisen. Han skal snakke videre med betongbransjeorganisasjonene og regner med at det blir et webinar eller et annet initiativ for medlemmene på nyåret.

Del eller print