Derfor bør du være medlem av GS1 Norway i 2019

Enklere, raskere, sikrere og mer lønnsomt: Administrerende direktør Geir Paulsen gir deg her et innblikk i hvorfor 2019 er året å være medlem i GS1 Norway.

GS1 Norway starter det nye året med implementering av ny strategi for perioden 2019 – 2021. I året som ligger foran oss vil vi lansere flere nye og kundevennlige løsninger – det skal nemlig oppleves både som riktig og viktig å være medlem hos oss. At vi er mer medlemsorientert betyr ganske enkelt at vi skal bli mer tilgjengelige for våre medlemmer, det skal bli raskere å registrere seg som abonnement på våre standarder; og informasjonen om våre standarder, tjenester og beste-praksis erfaringer skal bli lettere å finne. I tillegg vil vi presentere flere konsepter fremover der tjenester og produkter settes sammen på en relevant og verdiskapende måte.

2019 – et år for vekst

En sentral del av vår nye strategi er å vokse vesentlig i utbredelse av GS1 sine åpne globale standarder. Dette fordi vi mener at alle bransjer og sektorer vil dra stor fordel av GS1 sine standarder i digitaliseringen av sine forretningsprosesser. Med et felles fundament for identifisering av produkter, lokasjoner, eiendeler, tjenester m.m. vil digital samhandling med andre aktører i verdikjeden – enten det er leverandører, transportører, butikker eller forbrukere – gå både enklere, raskere og sikrere. Dette er oppskriften på en smartere digital handelshverdag i Norge.

En forutsetning for å være mer til stede for våre medlemmer er at vi både har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i GS1 Norway. I fjor økte vi staben med fire nye medarbeidere der alle dekker hver sine respektive bransjer, sektorer og produktområder. I år fortsetter vi med å ansette flere medarbeidere som skal jobbe mot prioriterte markedssegmenter. Dette vil være mot offentlig sektor, der vi har kartlagt et vesentlig potensial for effektivisering og kostnadsreduksjon innen offentlige anskaffelser. I tillegg søker vi en erfaren medarbeider som skal ha ansvar for våre aktiviteter mot dagligvarebransjen, en bransje i kontinuerlig utvikling og endring. Det er flere interessante områder som må videreutvikles – både innenfor bærekraft, sirkulærøkonomi og ny teknologi – så begge disse stillingene skal være med på å forme bransjenes utvikling framover.

Partnere

Det vil ikke være naturlig for GS1 Norway å bygge opp kompetanse på alle områder innen implementering og bruk av våre standarder. Derfor har vi gjennom flere år utviklet vårt Partnerkonsept hvor nærmere 25 Partnere inngår i et program som sikrer tilgang til kompetanse, tekniske løsninger og beste-praksis fra mange fysiske implementasjoner. Samlet sett har våre Partnere nødvendig spisskompetanse til å implementere GS1 standarder, digitalisere din virksomhet og dermed gi deg større konkurransekraft. I vår webportal kan du lese mer om vårt Partnerprogram.

På vegne av oss i GS1 Norway vil jeg ønske alle våre eksisterende og nye medlemmer et godt 2019. Og til alle som er klare for å ta neste steg i digitaliseringen av sin organisasjon – ikke nøl med å ta kontakt. Åpne standarder fra GS1 vil nemlig fortsatt være en forutsetning for å drive enklere, raskere og sikrere – uansett bransje.

Del eller print