Det gir gevinst med mer dynamisk informasjon i strekkoden

Menykjeden har levert imponerende tall etter innføring av dato i strekkoden. Et pilotprosjekt resulterte i en reduksjon i matsvinn på 18 prosent i økonomisk verdi for produktene som var med i piloten.

I samarbeid med dagligvarekjedene og flere produsenter jobber GS1 Norway og Matvett for en felles standard for merking av produkter ved å samkjøre digitaliseringsprosessen som kreves for nye strekkoder med mer informasjon. Aktørene har blitt enige om hva slags informasjon som skal inngå i den fremtidige strekkoden. Nå jobber man videre med å velge hvilken standard som skal brukes for digital kode, enten GS1 Databar, GS1 QR eller GS1 Datamatrix.

- Disse positive testresultatene fra Meny gir oss inspirasjon til å lykkes med en felles bransjestandard for norsk dagligvarehandel. Dette vil gjøre Norge til det første landet med felles tilnærming og felles bransjestandard for strekkoder med mer informasjon, sier Terje Menkerud, Seniorrådgiver datafangst hos GS1 Norway.

Les mer om piloten og arbeidet vi gjør i samarbeid med bransjen og Matvett AS for å utarbeide en felles standard for merking av produkter ved å samkjøre digitaliseringsprosessen som kreves for nye strekkoder med mer informasjon. https://www.matvett.no/bransje/suksesshistorier/dato-i-strekkoden-ga-18-matsvinnreduksjon

Del eller print