Det skal være verdifullt å ha Partneravtale med GS1 Norway!

Vi har hatt vårt partnerprogram i mange år, og flere av dere har vært med siden oppstarten. Å ha Partneravtale med GS1 Norway skal være utviklende og gi bedre muligheter til å innfri mål og ambisjoner – for begge parter.

Vårt Partnerprogram består av to nivåer - Hovedpartner og Partner. I tillegg har vi det vi omtaler som Ikke-kommersielt Partnerskap, som vårt samarbeid med Construction City for byggebransjen er et eksempel på.

Gjennom dette året har vi forsterket vårt Hovedpartnerprogram gjennom å innføre nye metoder å jobbe etter. En av fordelene som ligger i Hovedpartnerprogrammet er tilgangen til en dedikert Key Account Manager hos oss. Denne personen har som ansvar å følge opp de Hovedpartnerne som naturlig tilhører KAM’ens bransje eller sektor.

En forutsetning for å skape verdier for begge parter gjennom Partnerprogrammet, er å finne frem til felles ambisjoner, mål og aktiviteter. For oss starter dette med å utarbeider en Value Proposition sammen. Det betyr at vi i fellesskap beskriver hvilke verdier vi sammen kan tilby markedet vi retter oss mot. Men… hvis vi ikke klarer å utarbeide en Value Proposition sammen, mener vi at vi heller ikke skal inngå en Hovedpartneravtale. Så viktig er denne forutsetningen – da vi ønsker aktive samarbeidspartnere og ikke «sponsorer» i denne sammenheng.

Gjennom 2020 har vi sammen med flere hovedpartnere utarbeidet Value Propositions, som allerede har resultert i konkrete aktiviteter, slik som pilotprosjekter , webinarer og kommunikasjonskampanjer – for å nevne noen. Alle med utgangspunkt i å innfri felles mål og skape verdier for definerte målgrupper. Med en Value Proposition i bunn, er det også lettere å vite når vi skal trekke hverandre inn i aktiviteter og muligheter vi jobber med, hver for oss.

At vårt samarbeid på denne måten fungerer bedre, er hevet over enhver tvil. Webinarer som arrangeres mot både sjømatindustrien, offentlig sektor og byggebransjen, har resultert i flere hundre relevante deltakere. Dette oppnår vi gjennom godt program, god innsats for å publisere arrangementene, og målrettet bruk av markedsføringsressurser gjennom flere kanaler - spesielt sosiale media. Synligheten av vårt Partnerprogram har åpenbart blitt bedre, da vi siste halvår har signert 3 nye Hovedpartneravtaler og tilsvarende antall signeres med virkning fra 1. januar.

Dessverre har situasjonen ikke tillatt oss å arrangere våre vanlige nettverksmøter med dere Partnere. Men vi håper virkelig at 2021 blir et mer normalt år med sosiale aktiviteter igjen. Det å møtes for både faglige diskusjoner og sosiale samtaler, er noe vi savner sårt. Inntil disse mulighetene åpnes opp igjen, vil vi på vegne av GS1 Norway takke alle våre Partnere for samarbeidet gjennom 2020 og ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!
 

Med vennlig hilsen

Geir Paulsen                                                           Anders Askevold

Adm. Dir.                                                                Leder GS1 Smart Centre og Partner Program

Del eller print