Digital informasjonsflyt bedres i oppgradert produktdatabase

Tradesolution gjennomfører nå en omfattende oppgradering av sin produktdatabase (EPD) for å tilpasse produktinformasjonen til dagens digitale informasjonsbehov. Produktregistreringen blir samtidig mer interaktiv for å gjøre den lettere for leverandørene.

EPD-basen, som forvaltes av selskapet Tradesolution, er bransjens egen produktdatabase for utveksling og kvalitetssikring av dagligvareproduktenes grunndata. I dag registrerer over 1000 leverandører viktig informasjon om sine produkter direkte inn i databasen, så som data rundt logistikk, varebestilling, innhold, miljø, merker og annet. Produktene identifiseres med GTIN-nummer etter GS1 sine standarder, og i den nye EPD-basen blir GS1 Global Product Classification (GPC) innført for klassifiseringen av produktene og varegruppeinndeling.
  


Sigmund Berle Jensen, Adm.dir, Tradesolution

 

Administrerende direktør i Tradesolution, Sigmund Berle Jensen, forteller at det er spesielt to drivere som gjør oppgradering av databasen nødvendig.

– Kvalitet og tilgjengelighet på produktinformasjonen blir stadig viktigere, spesielt mot forbruker. Informasjonen må tilpasses digitaliseringen av informasjonsflyt og plattformer, og behovene for informasjon rundt produktinnhold og bruksområder øker. Dagens forbruker er for eksempel mer opptatt av sunnhet, tilberedning og hvor produktet kommer fra enn tidligere, og vil ha tilgang til denne informasjonen. Det blir også enklere å hente informasjon – for eksempel til apper – og vi behøver ikke lenger sende ut produktinformasjon i form av tunge datafiler til våre kunder, sier Jensen.

– En annen viktig faktor er at bransjen automatiseres i stadig større grad, med A.I. og roboter som i økende grad håndterer både varer og vareinformasjon. Vi er vitne til en stadig mer digitalisert verden der også netthandel tar en voksende andel. Disse og andre faktorer krever at vi tilpasser databasen for dagens og framtidens dagligvarebransje, sier Jensen.
 

Interaktiv registreringsløsning

Den nye databasen vil blant annet gi mulighet for langt mer detaljert registrering av hvert produkt, med inntil 200 produktfelter for utfylling, forteller Jensen.

– Den tidligere løsningen har vært basert på et webbasert produktskjema man fyller ut. Nå er løsningen mer prosessorientert og interaktiv, der brukeren hjelpes mer igjennom registreringen av produkter. Det vil for eksempel bli tilgang på informasjonsvideoer for hver del av registreringen, og brukergrensesnittet er endret slik at det er mer tilpasset det enkelte produkt. Registreringen er nå også todelt, med informasjonsregistrering både 15 og 6 uker før butikklansering, forteller Jensen.

Jensen forteller at det nye registeret krever litt tilpassing, men at endringene er nyttige for alle parter.

– Teknisk sett er det en større jobb å fylle inn informasjon, og vi forventer at tilpassningen må skje over noe tid. Likevel er det viktig å huske på alle mulighetene den nye databasen gir, og vi har jobbet mye for å få en forståelig og brukervennlig løsning, avslutter Sigmund Berle Jensen i Tradesolution.

Del eller print