Digitaliseringsnettverk er opprettet – Erfaringsutveksling har stor nytteverdi

Som et ledd i å nå målet i Stortingsmeldingen Smartere innkjøp, effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser har Digitaliseringsdirektoratet som en del av Program for digitale anskaffelser startet en digitaliserings-turne og opprettet et nettverk for digitalisering.

Av Marianne Clausen, IDM Offentlig sektor i GS1 Norway

Det har hittil vært nettverkssamlinger i Oslo, Tromsø og Trondheim. Marianne Clausen IDM fra GS1 med ansvar offentlig sektor har deltatt på disse nettverkene, det har vært veldig nyttig å høre hvordan kommuner, fylkeskommuner og statlige etater jobber og tenker når det gjelder å komme i mål iht Stortingsmeldingen. Alle har snakket om nytteverdien av å møtes fysisk for å dele erfaringer, det har vært et innholdsrikt program hvor gruppediskusjoner og erfaringsutveksling har hatt stort fokus på agendaen. Direktoratet for digitalisering har hatt planer om tilsvarende nettverkssamlinger i flere store byer, jeg håper disse blir gjennomført når det er mulig og at offentlige innkjøpere benytter muligheten til å delta.

Inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha deltatt på disse samlingene er at digitaliseringsviljen blant innkjøpsmiljøet er stor. Utfordringen er en kombinasjon av at det ikke finnes heldigitale løsninger på markedet i dag og at det mangler noe på forståelse for hva dette kan gi av styrings- og kontrollmuligheter hos ledelsen i offentlige virksomheter. Anbud365 har en artikkel som beskriver hvordan dette kan løses; les artikkelen her.

Det er viktig at vi nå fortsetter arbeidet med å effektivisere og digitalisere det vi kan i samfunnet, konsekvensene av Korona er store og ukjent og vi må ta i bruk de mulighetene som finnes.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Medlemsservicemedlemsservice@gs1.no
eller Knut Valakv@gs1.no eller mobil 909 45 870.

Del eller print