Felles merking av produkter gir mer effektiv netthandel

Uryddig merking og logistikk er noen av de største utfordringene innen netthandelen. Nylig var den norske markedsplassen Miinto på kurs hos GS1 Norway for å lære mer om hvordan unik produktidentifisering kan effektivisere handel av klær på nett.

Digitale markedsplasser er i sin spede barndom her i landet, men utviklingen av denne formen for netthandel går i et rykende tempo. En sentral aktør i denne utviklingen er Miinto – en portal for salg av klær og en av få digitale markedsplasser i Norge i dag. Over 300 butikker selger klærne sine igjennom Miinto sin portal, hvor man kan finne over 80 000 produkter fordelt på rundt 2000 merkevarer. Varene får man enten tilsendt i posten, eller man kan plukke dem opp i butikken man bestiller dem fra.

De fleste som har kjennskap til produktsalg, vil også ha en forståelse for hvilke betydelige logistikkutfordringer som følger med netthandel av denne typen. Ikke bare skal kundene kunne bestille og få tilsendt riktige produkter fra ulike forhandlere; de skal også være sikre på at lageret har riktig produkt klart når de skal hente disse i butikkene.

GTIN som felles standard
Med dette som bakteppe fikk kundeservicegruppen hos Miinto en gjennomgang av standarden GTIN, eller «Global Trade Item Number», da de besøkte GS1 Norway sitt Smart Centre på Bryn i Oslo. GTIN er en global, tallkodebasert standard som benyttes som unik identifikator for produkter – i dette tilfellet klesplagg – og sikrer at man kan skille alle produktene fra hverandre. For eksempel vil gensere av én spesiell modellserie ha ulike GTIN-nummer avhengig av farge, størrelse, kvalitet på materialet og liknende. Med et unikt GTIN-nummer kan man som forhandler derfor være trygg på at man vet nøyaktig hvilket plagg en kunde har bestilt, eller sikre detaljert oversikt over varelageret til enhver tid.
 


Kundeservicegruppen fra Miinto får en gjennomgang i digital vareopptelling, som er mulig ved bruk av
GTIN og RFID-merking.
F.h. Kine Haukebøe, Alexander Hope, Andreas Vikra, Vanja Eidem, Kevin Mollaei og Agreta Gashi.

Kursleder er Terje Menkerud, Seniorrådgiver datafangst i GS1 Norway.

I Smart Centre på Bryn fikk kundeservicegruppen en innføring i betydning og bruk av GTIN for tekstiler, og en simulert vareopptelling i GS1 Norway sin egen lille «klesbutikk». Her kunne de lære mer om hvordan en liten RFID-brikke festet til hvert klesplagg inneholder GTIN-koder, og hvordan denne informasjonen raskt kan samles med en scanner. Varetellingen er unnagjort på sekunder – og ikke på timer, slik hverdagen er for mange butikkmedarbeidere i Norge. 

Utfordring med ulik merking


Vanja W. Eidem              

Operations Manager hos Miinto, Vanja Eidem, kjenner godt til utfordringene markedsplassen møter med tanke på logistikk og kjøp.
–  I dag har mange merkevarer sine egne strekkoder, tallkoder eller annen merking av plagg, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt over produktene igjennom hele verdikjeden. En felles standard som GTIN vil få vareflyten i digitale markedsplasser til å fungere bedre, sier Eidem.

– Poenget med dagens gjennomgang er å sørge for at våre kundeservicemedarbeidere har bedre kunnskap om GTIN. Dersom vi kan bidra til å øke bruken av GTIN vil tekstilbransjen kunne spare mye tid og penger – i første rekke på grunn av bedre logistikk og mer fornøyde kunder. En markedsplass som Miinto vil fungere mer sømløst om unik internasjonal identifisering av produkter blir normen, slik at man unngår duplisering og tidkrevende registrering av produkter, sier Vanja Eidem i Miinto.

Avhengig av at flere bidrar


Rina Moen                      

Industry Development Manager (IDM) og ansvarlig for markedsplasser og netthandel i GS1 Norway, Rina Moen, mener at både tekstilbransjen og digitale markedsplasser har mye å tjene på innføring av standarder som GTIN.

– Fordelene ved bruk av GTIN er store, både for produsentene, merkevareeierne, forhandlerne og sluttkunden.
Fordi det er merkevareeiers ansvar å merke produktene riktig, er vi avhengig av å få disse på banen: Jo flere som bruker felles standarder – og ikke sine egne – desto bedre vil vareflyten fungere, sier Moen.

– Som global standard har GTIN fått en enorm utbredelse internasjonalt, og vi mener det bare er et tidsspørsmål før standarden blir normalen også i norsk tekstilindustri, avslutter IDM i GS1 Norway, Rina Moen.

Del eller print