Gjør dere klare for mer informasjon i strekkoden!

Dagligvarebransjen står ovenfor en digital revolusjon: dynamisk informasjon i strekkoden på forbrukerpakning. Den nye merkingen åpner for ubegrenset informasjonsdeling på enkeltprodukter, men krever at leverandører og kjeder melder seg på i utviklingen. Les mer...

Den nye merkingen kan enten være 2D strekkoder eller GS1 Databar. 2D strekkoder er en samlebetegnelse for Datamatrix og QR-kode. I tiden som kommer vil strekkoden du er vant til å se på en forbrukerenhet kunne bli byttet ut med en GS1 Databar eller en firkantet 2D strekkode. Fordelene er mange, da den nye strekkoden kan inneholde langt mer informasjon om produktet enn en lineær strekkode kan i dag. Avhengig av valg av kode, vil produsentene, leverandørene og dagligvarekjedene få en ny mulighet til å lenke og dele mye mer relevant informasjon om hvor produktet er laget, hvem som har laget det, ingredienser og allergener, produktets karbonavtrykk, tilbud, matoppskrifter, nettsider, konkurranser og mye annet. Dette er gode nyheter for forbrukerne som i stadig større grad søker miljøvennlige og bærekraftige alternativer, og som nå vil få et bedre grunnlag for å velge hvilke varer de skal kjøpe i butikk.

Allerede i dag kan man se eksempler på at utviklingen er i gang. NorgesGruppen har startet opp med GS1 Databar på noen EMV ferskvareprodukter.

Hjelper mot matsvinnet

Fra forhandlers side er en annen funksjon vel så nyttig; strekkoden kan gi full oversikt over produksjons- og holdbarhetsdato, og blir dermed en viktig faktor for å løse utfordringen med matsvinn i bransjen. Ved å digitalisere denne informasjonen har butikkene alltid oversikt over hvilke produkter som er i ferd med å gå ut på dato og hvor de er plassert i butikken – noe som sparer aktørene for mye manuelt arbeid. Butikkene kan dermed legge til rette for omsetning av produkter før disse går ut på dato, blant annet ved rabatter som registreres direkte ved skanning i kassen. Strekkoden gir kort fortalt oversikt over varene med et enkelt tastetrykk, og blir et reelt hjelpemiddel som gir lavere svinn, bedre mattrygghet og kundelojalitet. 

Norsk dagligvarebransje fremstår som et godt eksempel på vellykket digitalisering og innovasjon også i internasjonal sammenheng. Denne evnen kan komme godt med når bransjen nå står overfor noen viktige avgjørelser rundt implementering av strekkodene. Et eksempel er at ikke alle kasseskannerne i butikkene kan lese alle typer strekkoder, og derfor må reprogrammeres eller oppgraderes. Andre utfordringer er om man skal applisere etikett eller trykke direkte på forpakningen, hvilket blekk som skal brukes i trykk av kodene på forpakning, og hvordan en ny trykkhastighet kan endre eksisterende produksjonsrutiner. Disse er bare noen av utfordringene som må løses, og derfor må aktører i hele verdikjeden på banen i løpet av kort tid. Å være tidlig ute i denne utviklingen vil uten tvil gi store konkurransefortrinn. GS1 Norway skal bidra i denne utviklingen ved å kurse og veilede bransjen i tilretteleggingen av den nye produktmerkingen. Målet må være at en samlet dagligvarebransje blir enig om en felles standard

Dersom kjedene ender opp med hver sin løsning for krav til merking av produkter – kan dette føre til flere ulike koder på samme produkt – som vil skape store utfordringer og høyere kostnader i hele verdikjeden. En felles standard for merking av produkter vil opprettholde den gode tradisjonen vi alt har i dagligvarebransjen: Evnen til å samkjøre digitaliseringsprosesser til fordel både for leverandører, forhandlere og forbrukere.

 
Tekst: Renate Arntsen, Industry Development Manager
innen dagligvarebransjen, GS1 Norway.

 

Del eller print