Globale standarder og lokal kompetanse!

GS1 Norway satser sterkt på å utvikle organisasjonen for å jobbe tettere på flere bransjer, næringer og sektorer. Basert på våre medlemmers behov, i kombinasjon med erfaringer og beste-praksis fra andre markeder, forsterker vi satsningen mot både helsesektoren, digitale markedsplasser og offentlig sektor. I tillegg ser vi at GLN som en viktig standard innenfor elektronisk handel og effektiv logistikk, må forsterkes med dedikerte ressurser.

«Det er svært gledelig at vi i løpet av siste 2 måneder har fått tre engasjerte og svært kompetente nye kollegaer på plass. De har alle høyst relevant og nødvendig erfaring fra flere områder som omfattes av deres nye roller. Rina, Stephen og Glenn vil sammen med resten av vår organisasjon, utgjøre en vesentlig forskjell i fht. hvordan vi jobber med våre eksisterende- og nye medlemmer», sier adm. dir. Geir Paulsen. «Globale standarder er kjernen i produktene vi leverer, men det er personene i organisasjonen som sikrer at våre åpne globale standarder blir implementert og tatt i bruk, slik at verdiskapning og gevinster tas raskt ut», sier Paulsen.

Skal synliggjøre GS1-standarder for offentlig sektor og netthandel

Rina Moen blir ansvarlig for GS1 Norway sin nye satsing mot offentlig sektor og digitale markedsplasser.


  Rina Moen                        

Den sterke veksten i netthandelen gir tradisjonelle aktører i varehandelen en utfordring i å finne et best mulig samspill mellom effektiv butikk og kundevennlig netthandel. GS1 Norway har som oppgave å standardisere produktinformasjon og effektivisere arbeidsprosesser, og i denne satsingen kommer nå Rina Moen (44) inn som Industry Development Manager i GS1. Hun får jobben med å synliggjøre og tilrettelegge for GS1 sine standarder både innen offentlig varehandel og det stadig økende antallet digitale, nettbaserte markedsplasser.

I oppdraget tar hun med seg erfaringer blant annet fra Posten og Bring, der hun har fungert som business analyst, ERP og CRM-rådgiver. De siste årene har Moen også jobbet opp fagrelevant erfaring som selvstendig IT-rådgiver for selskaper som Felleskjøpet, Brilleland og Egmont Publishing. I tillegg har hun politisk erfaring som kommunestyremedlem i Skedsmo, og kunnskap om politiske vedtak og offentlige anskaffelser.

– Det er fortsatt mange som ikke er godt kjent med GS1 sine internasjonale standarder som GTIN og GLN, og som kan få stor nytte av disse i en verden med stadig mer digitalisert handel og logistikk. Datakvalitet blir bare mer og mer viktig, og er nøkkelen til trygghet, effektivitet og kontroll for alle selskapene i digitale markedsplasser. Jeg tar med meg både interesse for og kompetanse innen vare- og informasjonsflyt i det offentlige og næringslivet, og gleder meg stort til å ta fatt på oppgavene, forteller den nyansatte Industry Development Manager i GS1, Rina Moen.

Skal lede digitalsatsing mot helsesektoren

GS1 Norway øker nå staben som del av en større satsning mot helsesektoren. Nyansatte Stephen Bølstad skal lede jobben med å tilrettelegge digitaliseringsprosessen for ulike deler av helsesektoren.


Stephen Bølstad                 

41 år gamle Bølstad får tittelen Senior Industry Development Manager Helsesektoren, og tar dermed fatt på den omfattende oppgaven å videreutvikle og tilrettelegge for videre digitalisering av helsesektoren i Norge. Bølstad har de siste ti årene jobbet i Norges største legemiddelfirma, MSD Norge, og tar med seg kompetanse fra helsevesenet og legemiddelindustrien inn i sin nye stilling.

– E-helse og digitaliseringsprosessene i helsevesenet er bare i startgropen. GS1 sine standarder vil innen helsesektoren kunne bidra til alt fra riktig produkt- og tjenestehåndtering, til kvalitetssikret medisinering og økt pasientsikkerhet. Det er få bransjer som har så mye å vinne på digital effektivisering som helsesektoren, sier Stephen Bølstad.

– Helsesektoren er stor og splittet i dag, noe som gjør innovasjonsprosesser som dette både krevende og utfordrende. Derfor må man tenke smart forretningsutvikling og bygge stein på stein for best mulig resultat. Jeg ser frem til en spennende jobb i den avgjørende innovasjonsfasen helsesektoren er inne i, sier Bølstad.

Ny produktansvarlig for GLN i Norge

GS1 Norway utvider sitt team med ny produktansvarlig for GLN-standarden i Norge. Mannen som skal lede arbeidet med det internasjonale logistikkverktøyet heter Glenn Schei.


Glenn Schei                        

GLN, eller Global Location Number, er et digitalt lokasjonsnummer som brukes til entydig identifisering av handelspartnere, og er en viktig standard innen logistikk, frakt og elektronisk handel. GLN gjør handel raskere og enklere ved at det identifiserer fysiske steder og juridiske enheter, slik at varer ikke bare leveres på adresse – men i riktig etasje, rom, leveringsrampe eller liknende.

Den globale standarden skal nå ut til flere aktører og bransjer i Norge, en jobb som skal ledes av GS1 sin nye produktansvarlige, Glenn Schei. 46 år gamle Schei fra Vinterbro har jobbet med logistikk i hele sin yrkeskarriere, blant annet som logistikksjef i Euro Sko og i gulvleverandøren Gerflor Skandinavia.

– I tiden som kommer skal vi kartlegge og analysere bruk og verdiskapningen for GLN, og jeg skal følge den internasjonale utviklingen av GLN tett. GLN har et stort potensial i Norge, særlig innenfor offentlige innkjøp, helse- og faghandelssektorene. Jeg elsker å jobbe med utvikling, og ser frem til å bistå våre mange medlemmer, sier Glenn Schei.

Se en kort informasjonsvideo om GLN her.   

 

 

Del eller print