GS1 Norway ble tildelt Bygg21 sin Beste Praksis pris!

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet, kostnadsutvikling og bærekraft. Over 400 aktører fra næringen, statlig myndigheter, forsknings- og utdanningssektoren og andre sentrale aktører har kommet med innspill til Bygg21s rapporter, verktøy, råd og anbefalinger.

For oss i GS1 Norway er det en motiverende milepæl å motta Beste Praksis prisen fra Bygg21.

Bygg- og eiendomsnæringen har et betydelig potensial for økt effektivitet i produktsøk, handel, logistikk, dokumentasjon og drift. GS1 Norway har etablert Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE) som en prioritert sektor og samarbeider aktivt med næringen for å forbedre og effektivisere disse prosessene. Som Bygg21 legger vekt på, vil fremtidens krav til kvalitet, bærekraft, sporbarhet til materialene vi bruker og en effektiv digital byggeprosess krever at det finnes en felles identifikasjon som følger produktene i hele byggets levetid, og som forenkler informasjonsinnhentingen i driftsfasen. Det er her bruken av blant annet GTIN, GLN og RFID kommer inn.

- Vår Industri Development Manager for BAE næringen, Knut Mathisen, har en tydelig målsetting om å bidra til en vesentlig forbedring av bransjen gjennom digitalt løft og en mer samhandlende verdikjede. Knuts erfaring fra digitaliseringsprosjekter i både BAE næringen og andre bransjer er en forutsetning for å lykkes med vårt formål om å implementere åpne globale standarder som et fundament for digitaliseringen. Jeg blir derfor oppriktig glad når Bygg21 under prisutdelingen så tydelig sier at «GS1 legger til rette for deling og bruk av Beste praksis i bygg- og eiendomsnæringen med aktiv erfaringsoverføring fra andre bransjer», sier administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen. 

Som en medlemseid non-profit aktør er det utviklende for GS1 Norway å jobbe tett på bransjens aktører, både organisasjoner og foreninger som Bygg21, BNL, Virke, EBA, NKF og Byggtjeneste, samt sentrale byggherrer som Statsbygg, Sykehusbygg og Helse Sør-Øst. I tillegg er det betryggende å se at bransjeaktører som Gausdal Landhandler og Holte tidligere har mottatt Beste Praksis prisen, på bakgrunn av innovativ utvikling og vilje til endring.

- GS1 Norway har satt et solid fotavtrykk i GS1 sin globale organisasjon - representert i 114 land – med vårt langsiktige og grundige samarbeid med BAE næringen. Med denne prisen kan vi enda en gang stå rakrygget på internasjonale arenaer og si «Look to Norway». Det gjør meg stolt!, avslutter Geir Paulsen.

Bilde: Arne Malonæs, Bygg21 (til venstre) sammen med Knut Vala, Knut Mathisen og Geir Paulsen, alle GS1 Norway.

 

Del eller print