GS1 Norway fornyer samarbeidet med norsk mote og tekstilindustri!

Norwegian Fashion and Textile Agenda (NF&TA) ble i 2020 opprettet som en næringsklynge for bedrifter i den norske mote- og tekstilindustrien. Klyngen har fått status som Arena Pro, og har dermed gode forutsetninger for å kunne utvikle fremtidens sirkulære, verdiskapende og bærekraftige mote- og tekstilindustri i Norge. GS1 Norway har lenge samarbeidet godt med den norske moteindustrien, og ser fram til videre, godt samarbeid med økt fokus på norske merkevareeiere og bærekraft, sier Rina Moen, forretningsutvikler for markedsplasser og netthandel i GS1 Norway.

Grønn verdiskapning

GS1 Norway har gjennom flere år samarbeidet tett med Norwegian Fashion Hub (NFH). Nå som NF&TA er opprettet vil alle samarbeidsprosjekter flyttes dit, mens NFH blir en forening for de norske små og mellomstore merkevarene, og vil jobbe tett sammen med NF&TA for å utvikle en bærekraftig og verdiskapende norsk mote- og tekstilnæring.

NF&TA har valgt grønn verdiskapning som et gjennomgående fokus i næringsklyngen. Mote- og tekstilnæringen er blant annet regnet som en av de mest forurensede industriene i verden. – Nå må vi se hele verdikjeden med nye øyne, og tenke nytt innen alt fra design, materialer, produksjon, distribusjon og reprosessering. For å kunne møte fremtidens marked må vi ha fokus på digitalisering og grønn omstilling, uttaler Elin Saunes (bildet), leder i NFH og med i teamet hos NF&TA. Da er det godt å vite at GS1 Norway med sine globale standarder er med på laget.

Samfunnsnyttig samarbeid om digitalisering og sporbarhet

Mote og tekstilnæringen må gjennom store strukturelle endringer fremover, og kun gjennom digitalisering og grønn omstilling vil bedriftene kunne møte fremtidens marked. GS1 standardene gir mulighet for bedre kontroll, effektivitet og gjennomsiktighet i hele verdikjeden, og det er viktig å kunne introdusere norske aktører til mulighetene som ligger i utnyttelsen av disse standardene. Som jeg har nevnt tidligere ser vi GS1 Norway som en viktig og relevant samarbeidspartner for å nå våre mål for bransjen. Sammen kan vi bidra til at næringen er rigget for en bærekraftig vekst og verdiskapning, sier Elin Saunes.

GS1 Norway ser frem til et fortsatt spennende og samfunnsnyttig samarbeid med bransjen. For oss handler det om å gi bransjen kjennskap og kunnskap til GS1 standarder som nettopp vil kunne bidra til målet om en grønn omstilling.  Med standarder for unik identifisering av produkter og mulighet for sporbarhet i hele verdikjeden vil vi kunne bidra til at den norske mote- og tekstilindustrien blir grønnere, avslutter Rina Moen.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Medlemsservicemedlemsservice@gs1.no
eller Knut Valakv@gs1.no eller mobil 909 45 870.

Del eller print