GS1 Norway har blitt en enda mer sentral aktør

I løpet av dette året har GS1 Norway tatt noen vesentlige skritt fremover innenfor områder vi satser sterkt på. Å være en medlemseid non-profit organisasjon betyr store forpliktelser mot våre medlemmer og deres utfordringer og behov. Samtidig føler vi også et ansvar for å bidra innenfor større samfunnsutfordringer, slik som konkurransekraft, bærekraft og sikkerhet - hvor mattrygghet og pasientsikkerhet er de mest fremtredende. Les mer...

Da Statsbygg tidligere denne måneden publiserte sitt krav om å bruke GS1 standarden GTIN for unik identifisering av produkter, var dette et nødvendig grep mot å digitalisere BAE næringen. Felles standarder sikrer felles «språk», som åpner opp for utvikling og samhandling på en mer effektiv måte – gjennom hele verdikjeden. For Statsbygg er dokumentasjonsbehov og bærekraft viktige drivere bak kravet. GS1 Norway vil legge ned mye ressurser for å bidra til at aktørene både forstår - og innfrir kravet. I tillegg vil vi også belyse hvordan dette kan gi gevinster internt hos aktørene.

Helse er noe vi alle har et forhold til, både vår egen, men også andres. Helsesektoren er derfor en sektor som får mye omtale – hvor søkelyset ofte settes på utfordringer som oppstår innenfor en sektor med 5,3 mill. brukere og 380.000 ansatte. Når totale helseutgifter utgjør mer enn 10% av Norges BNP er det åpenbart at antall aktiviteter er svært høyt. Derfor blir vi inspirert av å aktivt delta i prosjekter som kartlegger og beskriver hvordan GS1 standarder skal bidra til en mer sikker og effektiv helsesektor.

Black Friday har blitt et etablert begrep som for mange betyr begynnelsen på julehandelen. I en situasjon hvor det største shopping senteret ligger på mobiltelefonen, er samspillet mellom fysiske butikker og netthandel viktig for både handelsaktørene og forbrukerne. Hvordan GS1 standardene bidrar til høyere søkertreff og synlighet, bedre lagerkontroll og tilgjengelighet samt mer effektiv «last-mile» håndtering, vil vi i samarbeid med våre partnere fokusere mer på gjennom 2020.

I tillegg til det som er nevnt allerede, jobber vi mot dagligvarebransjen, offentlig sektor og olje og gass industrien. Sammen med sentrale aktører i disse bransjene utarbeider vi planer og aktiviteter som skal bidra til en enklere, raskere og sikrere drift – enten det dreier seg om anskaffelser, vareforsyning, masterdata eller sirkulærøkonomi. 2020 blir et aktivt og spennende år for GS1 Norway og vi ser frem til å samarbeide godt med våre medlemmer, partnere og samarbeidsorganisasjoner.

På vegne av GS1 Norway vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år!

 

Geir Paulsen

Adm. Dir.

 

 

 

Del eller print