GS1 Norway har fått Harald Jachwitz Andersen fra Virke inn som nytt styremedlem

Harald har 16 års fartstid i Virke og har hatt ansvar for de fleste deler av organisasjonens virksomhet. Han er nå direktør for Virke Handel, som organiserer 16.000 bedrifter innenfor hele bredden av norsk varehandel. Med lang erfaring og høy kompetanse fra en bred  norsk varehandel i stor endring, vil Haralds deltakelse bidra til å styrke  GS1 Norway sitt styre.

Harald ser på GS1 Norway som en sentral aktør i flere av de endringer varehandelen står overfor og ønsker å engasjere seg i å bidra til retningsvalg og prioriteringer for GS1 Norway.

«Norsk varehandel står overfor sin største utfordring i nyere tid, drevet av store og raske endringer i teknologi og kundeadferd. Jeg ønsker å bidra til at GS1 blir en sentral støttespiller og et aktivum for norsk handel i denne omstillingen», sier Harald.

Harald er 47 år, utdannet samfunnsøkonom, gift og tre barn.

 

Virke:
Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Vi kjemper for at virksomhetene får gjennomslag for sine interesser når fremtidens arbeidsliv formes. Vi utfordrer de som styrer landet, oss selv og våre motparter for å finne enda bedre løsninger.

Virke organiserer og representerer over 24 000 virksomheter med mer enn 280 000 ansatte. Medlemmene  kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur, frivillighet og mye mer.

Del eller print