GS1 Norway inngår nå et spennende samarbeid med Norwegian Fashion Hub (NFH)

«For NFH er GS1 Norway en viktig og relevant samarbeidspartner og bidragsyter for at NFH skal nå sine mål. Ved å øke kompetanse og bruken av GS1 sine globale standarder for motebransjen skal vi sammen bidra til økt synlighet, effektiv handel og logistikk for NFH sine medlemmer. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid fremover.»
Elin Kathrine Saunes, Prosjektleder for NFH, Nye og Kloke Hoder

 

«GS1 Norway ser frem til et spennende samarbeid med NFH.  Å få være med å bidra til at NFH når sine mål er givende. Det er allerede flere av medlemmene til NFH som bruker GS1 sitt globale språk,  men det er fortsatt et stort potensial i økt bruk. Det handler om å gi gruppen kunnskap om hvordan man best kan nyttiggjøre seg standardene. Om man gjør grunnarbeidet riktig første gangen, sikrer man seg en skalerbar løsning, og det gir mange fordeler uansett om man samhandler lokalt eller globalt.»
Wenche Holtet-Lid, Industry Development Manager, GS1 Norway

Norwegian Fashion Hub (NFH) er en næringsklynge som jobber for å styrke utviklingen av den norske moteindustrien. Formålet er å bygge opp bransjen til en seriøs, bærekraftig og verdiskapende Norsk mote og tekstilnæring. Klyngen består av 39 motedesignbedrifter samt samarbeidspartnere som gjennom felles innsats skal jobbe for å styrke omdømmet, kompetansen og lønnsomhet til den norske moteindustrien så vel som enkeltbedriftenes konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Mer om Norwegian Fashion Hub her: www.norwegianfashionhub.no.

(Foto: Holzweiler)

Del eller print