Mange interesserte fra en rekke forskjellige bransjer deltok på åpningen av nye GS1 Norway Smart Centre

GS1 Norway Smart Centre forenkler digitaliseringen i mange bransjer

– Vi i GS1 Norway jobber hver dag for å gjøre våre kunders vare- og informasjonsflyt enklere, raskere og sikrere, sier adm. dir. Sigmund Berle Jensen. – Det nye GS1 Norway Smart Centre blir et viktig verktøy i dette arbeidet. Senteret er en møteplass og nettverksarena for ulike bransjer; til inspirasjon, motivasjon og ikke minst innovasjon. 

Hovedsatsingsområdet til GS1 Norway er innenfor bransjene dagligvare og bygg, samt sport og tekstil, offentlig sektor og technical industries, hvor også offshore inngår. Hele 90 personer var tilstede på den høytidelige re-åpningen av GS1 Norway Smart Centre på Bryn i Oslo 5. april i år.

 

Imponerende ansiktsløfting


GS1 Norway Smart Centre skal være en møteplass og nettverksarena,
der ulike aktører i bransjene kan møtes, bli oppdatert og få satt fokus
på løsninger som vil føre til forbedret logistikk og sporbarhet.

– Dette ser veldig bra ut, sier Josef Nalbant, Head Of Partner Ecosystem i SAP, etter å ha tatt det nye senteret i nærmere øyesyn. Så er da også GS1 Norway Smart Centre blitt grundig fysisk oppgradert. Det har fått en visuell ansiktsløftning, samtidig som det er tilrettelagt for utstrakt bruk av audiovisuelle løsninger. I tillegg har senteret fått installert nye demonstrasjonsbutikker, som ved hjelp av fleksible innredningsmoduler, raskt og enkelt kan tilpasses ulike bransjer. Under åpningen var butikktemaene tekstil, dagligvare og byggevare.

 

– Vi arrangerer møtene våre der ting foregår

– Faktisk har vi allerede booket senteret den 27. april til et møte med en av partnerne våre, røper Nalbant. – I SAP har vi en klar holdning: Aldri å ha arrangementer i egne kontorer. Vi tar heller møtene ute der ting foregår, for seeing is believing, mener vi.

 

– GS1 Norway Smart Centre passer perfekt for denne typen møter, istemmer Sigmund Berle Jensen. – Her kan våre kunder og partnere på en pedagogisk og informativ måte få presentert, synliggjort og testet løsninger. GS1 Norway Smart Centre har også vært – og vil fortsatt være – et viktig sted for utvikling og for å tilegne seg mer kompetanse. Siden senteret ble etablert i 2010, har tusenvis av mennesker vært innom.

 

Uten felles standarder, ville dagligvarene vært langt dyrere


I det nye GS1 Norway Smart Centre kan kunder og partnere på en
pedagogisk og informativ måte få presentert, synliggjort og testet
løsninger.

– GS1 Norway Smart Centre har bidratt til å spre kunnskap om STAND-standardene, og vi har gjennom senteret fått gode muligheter til å fremvise resultatet av bransjesamarbeidet vårt, fastslår verdikjedesjef i DLF (Dagligvareleverandørenes forening) Thomas Weihe.

 

– For oss i dagligvarebransjen er det viktig å finne de gode logistikkløsningene i den praktiske hverdagen, forklarer formann i STAND (Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvare) Jørgen Eskeland. – Hvis alle hadde sitt eget meldingsformat, ville det ført til høyere logistikkostnader og dermed dyrere dagligvarer. Derfor er det så utrolig viktig med god etterlevelse av etablerte standarder, særlig i forbindelse med elektronisk meldingsutveksling.

 

– Etter oppgraderingen er senteret enda bedre tilpasset både små og store grupper, opplyser Sigmund Berle Jensen. – Nå er alt bedre tilrettelagt for å arrangere seminarer, workshops, trening og opplæring, fagmøter og bransjemøter.

 

Smartsenteret er nyttig for tekstilbransjen

– Derfor er senteret også glimrende for oss i tekstilbransjen, påpeker Karl Einar Kaalstad, CTO i Front Systems AS. – Her kan brukere av RFID få grundig opplæring, og vi kan kjøre demonstrasjoner for dem som vurderer implementering. Vi har erfart at fordelene med RFID er langt enklere å forstå hvis du får se dem i praktisk bruk.

 

Stikkordet er fleksibilitet


De fleksible innredningsmodulene i de nye demonstrasjonsbutikkene
kan raskt og enkelt tilpasses ulike bransjer.

– Med den nye oppgraderingen har vi forsøkt å tilpasse senteret best mulig til alle aktørene i de ulike bransjene, sier senior advisor Anders Askevold, som også er leder for GS1 Norway Smart Centre. – Fleksibilitet har vært stikkordet vårt her. Så i tillegg til å utvide skjermflatene betraktelig, bruke utbyttbare moduler og i større grad benytte teatereffekter som lys, lyd etc., har vi lagt stor vekt på å gjøre alle installasjoner så brukervennlige, praktiske og fleksible som mulig. En del av senteret kan også raskt omdannes til et auditorium med 30 sitteplasser, med tilpassede audiovisuelle løsninger tilgjengelig.

 

Senteret bidrar til bedre forståelse i byggebransjen

Også representanter for byggebransjen sier de vil ha stor nytte av GS1 Norway Smart Centre:

– På de tidligere samlingene våre her i senteret har vi blant annet fått demonstrert hvilken betydning gode stamdata har for den elektroniske utvekslingen og informasjonsflyten, sier prosjektleder Yngve Jensen i Coop. – Dette har gitt våre ansatte bedre forståelse av hvordan denne informasjonen blir benyttet gjennom hele verdikjeden. Og ikke minst viktigheten av at dataene må tolkes riktig i alle ledd.
Det nye GS1 Norway Smart Centre gir enda bedre mulighet til visualisering og konkretisering av nytten og hvordan alt henger sammen.

 

– God logistikk på byggeplassen er viktig for bransjen vår, tilføyer IKT-direktør Arne Bjørn Mildal i Løvenskiold Handel AS. – Derfor må vi engasjere oss i kundenes verdikjede, i tillegg til vår egen. Kundene har jo gjerne sine egne systemer fra før, så vi må være aktive bidragsytere og pådrivere for å utvikle disse i riktig retning. I den forbindelse vil demonstrasjoner i det nye GS1 Norway Smart Centre være svært nyttig.

 

GLN (Global Location Number) brukes i 50 prosent av norske kommuner

Et annet viktig satsingsområde for GS1 Norway er offentlig sektor.

– Satsingen vår her går først og fremst på å effektivisere innkjøpene i stat og kommune. De er nå i full gang med å digitalisere sine innkjøp, og i dag bruker omtrent halvparten av norske kommuner GLN forteller industry development manager Wenche Lid i GS1 Norway, før hun viser frem en helt ny informasjonsfilm om GLN og tilhørende tjenester. – GLN er et felles språk som både kunde og leverandør kan bruke, og høste gevinster av. Bruk av GLN tilrettelegger for mer effektiv og standardisert samhandling mellom kunde og leverandør, gir en bedre presisjon gjennom hele handelsprosessen og eliminerer feilleveranser.

 

Enklere, raskere og sikrere flyt

– GS1 er representert i 112 land, og vår hovedoppgave er å bidra til at kundenes vare- og informasjonsflyt blir enklere, raskere og sikrere. Vi håper at GS1 Norway Smart Centre fortsatt vil være en viktig arena for utvikling og kompetanseheving på alle nivåer i de ulike bransjene, avslutter Sigmund Berle Jensen.

 

Del eller print