GS1-standarder vil bidra til enklere import og eksport

- Vår internasjonale satsning med å bygge opp et globalt register, i første omgang et produktregister, vil bidra til en enklere hverdag for handel over landegrensen, sier Knut Vala, COO, GS1 Norway.

GS1-standarder er det eneste digitale språket som forstås på tvers av bransjer og landegrenser, og er en viktig del av arbeidet fremover for å sikre en sømløs, digital løsning for grensepasseringer og internasjonal logistikk og handel. ​

Enten man driver B2B eller B2C, er man opptatt av å kunne gjøre forretninger mer effektivt og trygt. Regulatoriske krav og økt internasjonale handel er krevende for selskaper som importere og eksporterer. I tillegg kommer regulatoriske krav til tollprosedyrer. Netthandel har bidratt til en enorm økning i antall handelstransaksjoner over landegrensene og fører til et større press på tollvesenet.

Tollvesenet jobber med å møte disse utfordringene og samtidig øke effektiviteten i sine prosesser. I tillegg ønsker de å minimere utfordringene til selskaper som handler over landegrensene.

GS1-standardene kan hjelpe bedrifter å overholde lover og regler, og samtidig hjelpe myndigheter med mer effektiv grensepassering av varer. GS1-standardene bidrar blant annet til en lettere verifisering av varer som skal fortolles.

GS1-standarder er blant de mest brukte standardene i verden. De gjør det mulig å dele pålitelige produktdata. Hvor kommer produktet fra? Hva inneholder produktet? Hvordan har produktet beveget seg gjennom forsyningskjeden? Deling av produktdata fjerner friksjon mellom forretningspartnere og forbedrer kvaliteten og sikkerheten i hele forsyningskjeden, herunder også importen og eksporten av produktet. Sporbarhet som GS1-standardene gir bidrar også til å hindre ulovlig handel.

- GS1’s arbeid med å bygge opp et globalt produktregister vil bidra til mer sømløs handel, bedre logistikk, mer bærekraftig handel og transport og ikke minst sporbarhet, som er svaret på de nye kravene vi ser kommer fra myndigheter og forbrukere, sier Knut Vala, COO, GS1 Norway.

GS1 har et samarbeid med det norske selskapet Tollit, som har utviklet en sikker, effektiv, digital løsning for fortolling av varer handlet i utenlandske nettbutikker. Du kan lese om dette samarbeidet og Tollits løsning her.

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


  Knut Vala
  COO
  kv@gs1.no
  Mobil: 909 45 870

 

Del eller print