GS1 utpekt av Europakommisjonen som utsteder av Unique Device Identification i den nye forskriften om medisinsk utstyr

Som en ledende global standardiseringsorganisasjon er GS1 utpekt av Europakommisjonen som utsteder av UDI. GS1s globale standarder møter EU-kommisjonens krav for utstedelse av UDI, bidrar til å sikre suksessfull implementering av UDI-systemet som definert i EU Kommisjonens forskrift for medisinsk utstyr og bidrar til at produsenter overholder kravene som stilles.

I den nye forskriften kreves det blant annet at produsenter merker alt medisinsk utstyr med en egen unik identitet (UDI).  

UDI-systemets hensikt er å tilføre et globalt harmonisert rammeverk for identifikasjon av medisinsk utstyr for å forbedre behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og forretningsprosesser.

Les mer om forskrift for medisinsk utstyr og UDI her: https://www.gs1.no/vare-bransjer/helse/udi

Del eller print