Hageland effektiviserer innkjøp med GLN-standarden

Hageland er en landsdekkende fagkjede med over 107 særegne hagesentre. Et stort sortiment av planter, blomster og hagerelaterte produkter har nødvendiggjort en ny effektiv innkjøpsportal. For å sikre raske, sikre og effektive bestillinger og leveranser har de valgt å benytte GLN, Global Location Number.

For å effektivisere innkjøpene fra sine vareleverandører er Hageland i ferd med å etablere en egen innkjøpsportal. Hensikten med innkjøpsportalen er å automatisere bestillinger og leveranser fra alle 107 hagesentrene til deres vareleverandører.

Hvordan fungerer bestillingsportalen? - Når det enkelte hagesenter skal bestille varer fra sine leverandører, går de inn i en felles innkjøpsportal og registrerer varebestillingen. Elektroniske varebestillinger sendes fra innkjøpsportalen til de aktuelle leverandørene, som på sin side tar imot bestillingene, behandler disse og sender tilbake elektroniske ordrebekreftelser. Når ordren er effektuert, sendes også en elektronisk faktura til hagesentrene, forteller Terje Lindal, IKT ansvarlig i Hageland.

Hvorfor har dere valgt GS1-standarder? - For å sikre raske, trygge og effektive bestillinger og leveranser har vi valgt å benytte GLN til å identifisere hagesentrene, sier Lindal.  Hvert hagesenter har fått tildelt sitt eget unike GLN-nummer som identifiserer hagesenteret både som juridisk enhet, men også som adressen for vareleveranser. Løsningen bidrar til høyere grad av automatisering, og ikke minst reduserer faren for feil betydelig.

Mange av Hagelands leverandører er utenlandske. GLN er en global standard for unik identifikasjon av juridiske enheter og leveringsadresser, derfor var valget av GLN ekstra viktig. I tillegg er det er stor spredning på leverandørene fra store internasjonale leverandører til små to-mannsdrevne plateskoler og gartnere. Det er derfor viktig å uniformere bestillingsprosessen.

Vi ønsker lykke til med ny innkjøpsportal og bruk av GLN-standarden!

Del eller print