Heldigital Europe Regional Forum

Over 700 deltakere fra 63 land var samlet digitalt for årets Europe Regional Forum i oktober.
GS1-medlemsorganisasjoner fra den europeiske regionen møtes årlig for å diskutere og lære av pågående og fremtidige prosjekter, i tillegg til å dele kunnskap om utfordringer og innovasjoner relatert til regionen.

Vår europeiske plattform er viktig for oss i GS1 Norway. GS1 i Europa har forskjellige arbeidsgrupper med et spredt interessefelt, inkludert europeiske selskaper og våre egne eksperter fra GS1 i Europa. Gjennom dette samarbeidet får vi nytte av erfaringer på tvers av landene, og ikke minst sikrer vi at alle GS1-standarder er i samsvar med EUs regelverk.

Planlegger du å utvide ditt marked vil du med GS1-standardene i bunn ha et godt utgangspunkt for å lykkes.

Del eller print