Holder styr på hva som kommer inn på byggeplassen

All informasjonen om røret – samlet i én liten kode. Det betyr at alle på byggeplassen kan vite hva de får og hva det skal brukes til. – Det funker for alle, sier Knut Jøssang i Pipelife Norge.

Han snakker om GTIN. I dagligvarebutikken har alle sett det lille nummeret som står sammen med strekkoden. I byggenæringen, derimot, er det et langt stykke å gå før oversikten over produkter og materialer er like god.

Kunnskap om produktet


                                                 

– Vi er opptatt av å ha en ID som vi som produsent eier, sier Jøssang. Han er produktsjef for digitale løsninger hos den norske rørleverandøren. Med kunder over store deler av verden ser han hvordan databaseleverandører og grossister gjerne vil sette sine egne ID-numre på produktene. – Med GTIN er det vi som produsent som kommer opp når noen trenger mer informasjon eller å finne ut hvem som står bak produktet, forklarer han.

Jøssang er opptatt av å ha full kontroll på at Pipelifes egne produkter blir riktig identifisert. – Det gjør at vi kommer nærmere kunden. GTIN blir en nøkkel for å få tak i mer informasjon om produktet. Den er det som må til slik at alle vet hvilke produkter vi snakker om. Informasjonen kan være blant annet om drift og vedlikehold, miljødeklarasjoner, sertifikater eller ytelseserklæringer, sier han.

 

 

Mister oversikten

Mens Pipelife gjerne vil passe på sine egne produkter, sliter entreprenører med at oversikten over produktene forsvinner underveis i et prosjekt.


                                                

– Det er veldig mye godt arbeid på forprosjektering og tidlig i prosjektfasen som blir ødelagt fordi du mister den digitale røde tråden, ifølge Knut Mathisen. Han er ansvarlig for bygg- og anleggsnæringen i GS1 Norway; organisasjonen som holder styr på de globale standardene for å kjenne igjen hvert enkelt produkt. Blant annet GTIN – som han for øvrig uttaler «ge-tinn» med samme tonefall som «genser».

– Når entreprenøren ikke bestiller digitalt og får digital bekreftelse, blir det heller ikke mulig å koble den varen du har bestilt, til BIM-modellen, forklarer Mathisen.

Fare for svinn

Han forteller om hvor mange som har dårlig kontroll på hva som kommer inn på byggeplassen. – Hvis du ikke vet hva du har fått, må det nødvendigvis være en risiko for svinn eller feilleveranser, peker han på.

Nå begynner flere av de store, statlige byggherrene å kreve at det skal brukes GTIN på byggeprosjektene deres. Ikke bare på hyllevarer som kan kjøpes hos rørgrossisten eller byggevarekjeden, men også på alt fra vinduer og prefabrikkerte veggelementer til plassbygde produkter.

Sporing

Både Mathisen og Jøssang er opptatt av at produktene skal være sporbare. Hvis Pipelife skulle få et problem med et produkt, så er det mulig å finne igjen riktig produkt når det har GTIN – akkurat som matprodusentene vet akkurat hvilke produkter de skal trekke tilbake hvis det dukker opp nøtter i et allergiprodukt eller salmonella i kjøtt.

– Tilsvarende får vi sporbarhet den andre veien, understreker Mathisen. – Produktene i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen skal stå der i 50 til 100 år. Skal du drive ombruk og resirkulering, må du vite hva som er gått inn i bygget. Den informasjonen får du med GTIN, sier han.

Den største jobben for GS1 Norway akkurat nå, er å få BAE-næringen til å skjønne hva dette er og hvorfor det er fornuftig. – Vi må få folk til å skjønne at dette har verdi for hele bransjen. Du kan fortsatt bruke dine egne produktnumre, men hvis du bruker GTIN i tillegg, kan hele verdikjeden spille sammen, sier han.

Del eller print