Høring om gjennomføring av forskrift om medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

Helse og omsorgsdepartementet har sendt ut høringsforslag om ny lov og forskrift om medisinsk utstyr for å gjennomføre forordning (EU) 2017/745 om medisinsk og forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr i norsk rett.

GS1 er av Europakommisjonen godkjent som utsteder av UDI i den nye forordningen.

Høringsfrist er satt til 23.august og GS1 vil gi en høringsuttalelse.

Les mer om høringen her.

Del eller print