Jøns Sjøgren nytt styremedlem i GS1 Norway

Jøns Sjøgren (53), administrerende direktør i Byggevareindustrien, er valgt til nytt styremedlem i GS1 Norway. Han erstatter Øyvind Skarholt, administrerende direktør hos Norsk Byggtjeneste AS, som har vært styremedlem i GS1 Norway siden 2017.

Jøns har lang og bred erfaring fra byggenæringen, blant annet som markedssjef i Boligprodusentenes Forening. Han er i dag administrerende direktør i Byggevareindustrien og har flere sentrale verv, blant annet som leder for styret i PDT Norge, styremedlem i Construction Products Europe (CPE) og styremedlem i EPD Norge.

- Et strategisk mål for oss i Byggevareindustrien er å sikre produsentenes interesser i digitaliseringen av byggenæringen. To nøkkelord er standardisering og bærekraftig utvikling. En forutsetning for å lykkes med digitalisering i vår bransje er at vi samler oss om felles løsninger og et felles digitalt språk. GS1 Norway er en viktig aktør i så måte og jeg ønsker å bidra til å løfte standardenes betydning, sier Jøns Sjøgren.

Byggenæringen har et betydelig potensial for økt effektivitet i produktsøk, handel, logistikk og dokumentasjon. GS1 Norway har næringen som prioritert sektor og samarbeider med næringen for å forbedre disse prosessene. GS1 Norway mener mange av utfordringene i byggenæringen kan løses ved å ta i bruk GS1-standarder og overføre velprøvde prosesser fra andre bransjer.

- Vi er meget fornøyde med å få Jøns Sjøgren som nytt styremedlem. Vi mener GS1-standardene har en viktig rolle i arbeidet mot en sirkulær byggenæring. Forutsetningene for en bærekraftig næring er at bransjen enes om et felles system og språk for entydig identifikasjon og dokumentasjon av produkter. Veileder GTIN for byggenæringen er et viktig skritt på denne veien. Vi er sikre på at Jøns med sin brede kompetanse og visjon om digitalisering av bransjen, og ikke minst engasjement for næringen gjennom blant annet etableringen av PDT Norge, vil være en meget viktig bidragsyter for GS1 Norway’s arbeid, sier Geir Paulsen, administrerende direktør i GS1 Norway. 

 

Om Byggevareindustrien: Byggevareindustriens Forening er en materialnøytral bransjeforening for norske byggevareprodusenter med over 200 medlemmer og er tilknyttet Byggenæringens landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). www.byggevareindustrien.no

Del eller print