Kan du nok om EUs digitale produktpass?

GS1 in Europe arrangerer møte med industri- og bransjeforeninger den 18. mai. Tema er EUs grønne og digitale produktpass. Målsettingen er å diskutere hvordan åpne, globale standarder kan gjøre et slikt produktpass mulig. Du vil blant annet høre Torsten Freund fra Global Battery Alliance. I tillegg blir det innlegg fra aktører fra elektronikk og bygg.

Produktpass skal muliggjøre sporing og informasjon av produktets innhold slik at det er lettere å gjenbruke og resirkulere produktet. Produktpass er en del av EUs handlingsplan for sirkulær økonomi.

EU har ambisjoner om å bli verdensledende på batteri og ønsker at batterier skal gjenbrukes eller resirkuleres etter batteriets levetid. Batterier blir derfor de første produkttypene som skal få et slikt produktpass, men produktpass vil bli gjeldende for flere og flere produkter. Er du produsent er det verdt å få med seg dette arrangementet for å lære mer om hvilke produsentkrav EU nå vil stille.

Les mer og meld deg på her https://www.gs1.eu/events/gs1-in-europe-interoperability-forum-with-industry-and-sector-associations

Del eller print