Kan strekkoder hjelpe deg tilbake til «normal business»?

Etter drøyt 9 måneder med korona begrensninger i samfunnet, går vi inn i julehøytiden med et håp om at vaksineprogrammet kan rulles ut tidlig neste år. Dette vil bety mye for vårt privatliv, vår arbeidssituasjon og for mange, være helt avgjørende for selskapers videre eksistens.

På samme måte som alle andre selskaper var også vi usikre på hvordan korona situasjonen ville berøre oss i GS1 Norway. Hvordan ville det påvirke vår daglige drift, vår positive trend med økende antall nye medlemmer, og ikke minst, vår satsning mot prioriterte bransjer og sektorer?

Flere bransjer og aktører har sett hvordan GS1-standarder er helt vesentlig for effektiv og kontrollert drift. Norsk dagligvarebransje har gått på høygir, stått på og levert imponerende innsatt i lang tid. I tillegg til alle smittevernstiltak som er innført, har de håndtert rekordvolumer i stadig vekst (+16% per Q3 ref. Nielsen). Bransjens investeringer i standardisering, digitalisering og automatisering gjennom flere år, har vært viktig pilarer for å håndtere volumtrykket over så lang tid - og GS1 standarder er helt sentrale.  

På samme måte har netthandel vokst kraftig, med hele 48% i tredje termin vs. 2019 (SSB). Dette bidrar til permanent endring av handlevaner og betyr at mange tradisjonelle varehandelsaktører har «gått på nett» i år. I netthandelskategorien har vi fått mange nye medlemmer som har forstått hvordan GS1 standarden GTIN gir unik global identifisering av produkter og øker muligheten til å være synlig når forbrukerne søker på nettet. I tillegg bidrar GS1 standarder til fullstendig lagerkontroll, noe som er helt avgjørende når salget foregår samtidig fra den fysiske butikken og nettbutikken. Ofte baserer de seg på samme lagerbeholdning som derfor må være oppdatert for å tilfredsstille begge kanalers kunder.

Mange husker nok situasjonene hos Universitetssykehuset i Nord-Norge som ble utsatt for piratkopier av åndedrettsmasker til sitt helsepersonell. Korona situasjon har forsterket viktigheten av å ha kontroll gjennom leveringskjeden for å garantere ekthet på sine produkter. En annen dimensjon er sporing og dokumentasjon av medisinbruk, for å ha kontroll på hvem som har fått hvilken type vaksine. Interessen for sporingsløsninger basert på GS1 standarder har vokst og vi er i samtaler med flere aktører som har behov for å sikre sin forsyningskjede på en bedre måte.

Flere bransjer og aktører har sett hvordan GS1-standarder er helt vesentlig for effektiv og kontrollert drift.

Som eksemplene over viser, har interessen for GS1 standarder vært økende gjennom hele korona-perioden. Dette pga. nødvendigheten for mer effektiv og kontrollert drift i enkelte bransjer, behovet for å etablere netthandelskanaler i andre bransjer, og kravet til autentisering av produkter og full sporbarhet gjennom forsyningskjeden for spesielt kritiske produkter.

Dette betyr at GS1 Norway stort sett har hatt «business as usual», men stort sett jobbet fra hjemme-kontor. Vi har gjennom året hatt muligheten til å hjelpe mange hundre aktører med digitalisering – hvor effektivisering, sporbarhet og bærekraft representere noen områder. Men samtidig føler vi sterkt med alle bransjer og aktører som har slitt gjennom hele koronaperioden. Dersom du tror noen av eksemplene her kan hjelpe deg og din virksomhet, er vi tilgjengelig for å bistå.

Året 2020 har vært svært spesielt og første del av ordtaket under beskriver nok manges situasjon. Så får vi håpe vaksineprogram og smittevernstiltak legger grunnlaget for at siste del beskriver 2021.

"Akkurat i det du tror det ikke kan bli verre, kan det bli det. Og akkurat når du tror det ikke kan bli bedre, kan det bli det." - N. Sparks

På vegne av oss i GS1 Norway, ønsker jeg dere alle en riktig God Jul og et Godt nytt År.

Geir Paulsen
Adm. dir.

Del eller print