Kristina Johansen er ansatt som kommunikasjonssjef i GS1 Norway

GS1 Norway styrker sitt arbeid med kommunikasjon og markedsføring, og oppretter en ny stilling som kommunikasjonssjef. Selskapet har store ambisjoner om å ta en tydeligere posisjon i debatten om digitalisering og øke utbredelsen av GS1 sine standarder i flere bransjer og sektorer.

Kristina har 16 års erfaring som informasjonssjef i dagligvare- og serveringsbransjen og kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i McDonald’s Norge. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjonssjef i NorgesGruppen ASA og Orklasystemet.

– Jeg kjenner til viktigheten av GS1 standardene fra min tid i dagligvarebransjen. Dagligvarebransjen har vært flinke til å samarbeide om ett felles digitalt språk og derfor er også dagligvarebransjen en av de aller flinkeste bransjene på logistikk og sporing. Andre bransjer som bygg og anlegg, helse, og olje- og gass ser også på mulighetene som ligger i digitalisering og bruk av masterdata for å bedre logistikk, sporbarhet, sikkerhet og dokumentasjon. I tillegg setter Stortingsmelding 22 et klart mål at alle offentlige virksomheter skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen innen 2024. Dette gjør GS1 Norway til et stimulerende selskap å jobbe i da GS1 standardene er navet for denne digitaliseringsprosessen, sier Johansen.

- Digitalisering og effektivisering har en enorm betydning for samfunnet og det digitale språket som GS1 tilbyr gjennom sine standarder sikrer at ting henger sammen og at hele verdikjeder og prosesser kan bli heldigitale. Det er en meget spennende tid og jeg gleder meg til lære mye nytt, og ikke minst å bidra til å synliggjøre samfunnsnytten til GS1 Norway, sier Kristina Johansen.

- Kristina sin bakgrunn fra store norske og internasjonale selskaper, både fra kjedesiden og leverandørleddet, passer perfekt inn i GS1 Norway sin ledergruppe. Med flere utenlandsopphold bak seg er jeg sikker på at Kristina vil finne seg godt til rette i GS1 systemet og raskt trekke veksler på kunnskap, erfaring og kapasitet som ligger i GS1 sin globale organisasjon, sier administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.

Del eller print