Markedsundersøkelsen 2019 – En forutsetning for videre utvikling

En viktig del av vår hverdag er å bygge kjennskap til GS1 Norway og våre standarder med tilhørende tjenester. Skal norsk næringsliv og offentlig sektor utnytte de fordelene som åpne globale standarder gir, er det en forutsetning at de kjenner til oss og hvordan våre standarder positivt bidrar til konkurransekraft, bærekraft og sikkerhet. I tillegg må vi ha innsikt i hvordan våre medlemmer er fornøyd med våre leveranser og service, spesielt når medlemmene er i direkte kontakt med oss. Til slutt, i denne sammenheng, er vi også opptatt av å forstå i hvilken grad våre medlemmer er bevisst hvilken verdi GS1 Norway tilfører deres virksomhet og hvordan medlemmene vurderer behovet for våre standarder og tjenester i dag og inn i fremtiden.

For å få svar på disse spørsmålene engasjerte vi Opinion til å gjennomføre en markedsundersøkelse mot våre medlemmer og et utvalg aktører som ikke er medlemmer i dag – men som tilhører bransjer og sektorer vi vet at våre standarder og tjenester tilfører verdi. I august og september gjennomførte Opinion feltarbeidet av undersøkelsen, hvilke innebar en anonymisert web-basert spørreundersøkelse rettet mot alle våre medlemmer. Det er 425 medlemmer som har besvart undersøkelsen og disse resultatene gir oss uvurderlig informasjon på de områder vi ønsker å kartlegge. I disse dager jobber vi med resultatene for å forstå tilbakemeldingen og hva de betyr for oss. Som nevnt innledningsvis er formålet med undersøkelsen å gjøre GS1 Norway til en enda bedre og mer relevant aktør, som bidrar til bedre konkurransekraft, økt bærekraft og høyere sikkerhet.

Jeg vil takke alle dere 425 medlemmene som har tatt dere tid til å besvare undersøkelsen. I en hektisk hverdag hvor rekken av eposter fra mange forskjellige aktører gjør det naturlig å filtrere bort slike henvendelser, setter jeg svært stor pris på den deltakelsen dere har bidratt med. Det er kun gjennom deres tilbakemeldinger vi får et bredt og godt grunnlag å ta med i vår vidre utvikling av GS1 Norway.

Jeg vil i senere nyhetsbrev komme tilbake til noen av resultatene og hva de betyr i vårt arbeide med å utvikle GS1 Norway til en enda bedre medlemseid non-profit organisasjon.
 

Med takknemlig hilsen
Geir Paulsen
Adm. Dir.

Del eller print