Møt ekspertene som gjør din digitalisering enklere

Bygg og anlegg, helse, netthandel, dagligvare eller offentlig sektor? Uansett hvor du tilhører, har vi ekspertene som kan hjelpe deg med digitalisering og åpne standarder.

GS1 Norway går hardt ut av startblokka i 2019. Vi skal ikke bare bli mer tilgjengelige, men også bidra med mer nyttig informasjon i forhold til digitalisering og åpne standarder, slik at du får svar på det du lurer på. Åpne standarder gjør hverdagen enklere for stadig flere – men kan samtidig fremstå som vanskelig å sette seg inn i.  Nettopp derfor har vi fagpersoner i GS1 Norway som dekker hver sine respektive bransjer, sektorer og produktområder – som du kan kontakte når det er noe du lurer på.

Her er våre bransjeansvarlige i GS1 Norway:

BAE-næringen


Knut Mathisen          

Knut Mathisen har gjennom 2018 jobbet dedikert mot BAE næringen, med spesielt fokus på BIM, offentlige byggeprosjekter, entreprenørleddet og byggevarehandelen. Med hans ambisjon om å gi BAE næringen sterkere fotavtrykk i GS1 systemet, har Knut tatt med seg norske aktører og utviklingsprosjekter ut i verden og deltatt på konferanse både i Irland og Tokyo. I februar blir nok en gang norske aktører og prosjekter trukket frem på scenen, denne gangen på GS1 Global Forum i Brüssel, hvor representanter fra rundt 100 land deltar. For norsk BAE næring er dette verdifullt både på grunn av erfaringer og kompetanse som deles, men også med tanke på eksportmuligheter for norske aktører – enten innenfor software-utvikling, salg av byggeprodukter eller service og tjenester. I disse dager utarbeides det en fullverdig historie som tar for seg hvordan verdikjeden i byggebransjen kan effektiviseres vesentlig igjennom digitalisering og bruk av GS1 sine åpne, globale standarder. Dette i sammenheng både med BIM, kalkylesystemer, elektroniske handelsløsninger og effektiv og presise leveranser. Er du interessert i temaet kan Knut Mathisen kontaktes på km@gs1.no.

Helsesektoren 


Stephen Bølstad     

Stephen Bølstad er vår kompetente og dedikerte medarbeider med ansvar for helsesektoren. Med et sterkt fokus på spesialisthelsetjenesten har Stephen siden august etablert gode relasjoner med aktører som er sentrale i utvikling og beslutninger som skal bidra til et sikrere og mer effektivt helse-Norge. Ved å jobbe tett med andre land der GS1 har bidratt i forbedringen av helsesektoren, søkes det etter beste-praksis og implementerte løsninger som enkelt skal kunne overføres til norsk helsevesen. Vi erfarer stor interesse fra helseregionene og relevante aktører, både relatert til sykehusbygging, operativ forretningsdrift samt forbedring av kliniske prosesser. Vi håper en større norsk delegasjon vil delta på GS1 sin Healthcare conference i Nederland 26-28. mars og/eller GS1 UK sin helsekonferanse i London, Heathrow 9.-10. april. Ved interesse for disse arrangementene kan Stephen Bølstad kontaktes (sb@gs1.no).

E-handel


Rina Moen               

I 2018 har også norsk handel fått erfare utfordringer som kommer i kjølvannet av økt netthandel. Flere butikkjeder i forskjellige bransjer har måtte «kaste kortene» og tilbudet av netthandelsaktører vokser videre. Med dette bakteppet var det naturlig for GS1 Norway å tilføre kompetanse og ressurser innenfor netthandel og markedsplasser. I samarbeid med GS1 organisasjonen generelt og de nordiske land og UK spesielt, jobber
Rina Moen mot en spennende og raskt endrende bransje. Netthandel er synonymt med standardisering og flere av GS1 sine åpne, globale standarder er en forutsetning for å være effektiv, godt synlig og søkbar – og ikke minst sikre et standardisert fundament for øvrig masterdata på egne produkter. Med tilstedeværelse i over 110 land henter Rina erfaringer og kompetanse fra mer utviklede netthandelsmarkeder enn vårt eget, for å bidra til at norske netthandelsaktører skal kunne utvikle seg slik at de blir konkurransedyktige, effektive og kundevennlige på en tøff global konkurransearena. Rina kan kontaktes på rm@gs1.no

Global Location Number (GLN)  


Glenn Schei             

Global Location Number er den fulle betegnelsen på GLN standarden som benyttes for identifisering av lokasjoner og forretningsenheter. Dette er en forutsetning for trygg og effektiv elektronisk handel, som hele leveransekjeden i norsk dagligvarebransje er basert på. Glenn Schei er produktansvarlig for GLN og jobber tett med aktører innenfor alle bransjer og sektorer for å bidra til mer effektive bestillings- og leveranseprosesser. Flere kommunesammenslåinger har vist hvor effektivt det er å benytte GLN standarden som en åpen global identifikator, spesielt når nye rammevilkår gjør raske endringer nødvendig. GLN Registeret, som nå inneholder ca. 90.000 leveranse og forretningsadresser, er av uvurderlig betydning når det gjelder å ha full kontroll på elektroniske handelsprosesser. Har du spørsmål angående GLN standarden eller vårt GLN register? Kontakt Glenn på gs@gs1.no.

Dagligvarebransjen


Knut Vala                

Dagligvarebransjen er vårt største segment og GS1 sitt opphav for over 40 år siden. Til tross for at norsk dagligvare er svært effektiv og automatisert, er det fortsatt rom for forbedringer. Igjennom hele 2018 jobbet GS1 Norway tett med dagligvarebransjen og revitaliserte «Standardiseringsutvalget for Norsk dagligvare» gjennom Nye STAND. Her ble bransjens standarder omarbeidet og presentert i form av en ny og ryddig webportal (www.stand.no) der brukervennligheten ble løftet vesentlig. Dette bidrar til raskere opplæring, enklere informasjonssøking og sikrere daglig bruk. I tillegg har vi i samarbeid med Tradesolution innført en ny standard i bransjen – GPC. Dette er standarden for produktklassifisering, og gir Norge samme klassifiseringsstruktur som benyttes i mange andre markeder og land. Vårt arbeid med dagligvarebransjen i 2019 vil handle om ytterligere effektivisering og automatisering, samt bransjens behov for god sporbarhet. Dagligvarebransjen har opparbeidet en rekke beste-praksiser, noe Knut Vala vil dele med andre bransjer vi fokuserer mot. Knut kan treffes på kv@gs1.no.

Del eller print