Nå er nyeste versjon av GPC tilgjengelig på norsk

Den nyeste versjonen av GS1 sitt verdensomspennende produktklassifiseringsverktøy, Global Product Classification (GPC), er nå oversatt til norsk og lagt ut på GS1 sin webportal.

GPC er en global GS1 standard som gir alle aktørene i varehandelen et felles språk for å gruppere produkter. GPC erstattet i fjor ENVA som standard for klassifisering av produkter i dagligvarebransjen, og forbedrer i dag produktklassifiseringen og dataene for analyse av salgsutvikling, logistikk og hylleplass.
 


Terje Menkerud        

Nå lanseres den nyeste versjonen av GPC på norsk, forteller Seniorrådgiver Datafangst hos GS1 Norway, Terje Menkerud.
– Den siste versjonen av GPC ble oversatt tilbake i juni 2017, men heretter vil hver nye utgave av GPC oversettes. Nye versjoner kommer i juni og desember hvert år, sier Menkerud.

– Med GPC har brukerne fått en ny standard med en mer hierarkisk struktur og muligheter for å tilføre flere attributter med bedre inndeling. Standarden er den eneste gjeldende i EPD-basen til dagligvarehandelen, men vi merker oss også at stadig flere aktører i andre bransjer vurderer å benytte seg av GPC fremover, sier Terje Menkerud.

Her finner du mer informasjon om GPC, lenke til søkeverktøy og nedlasting av siste versjon

(Foto: CF-Wesenberg/
kolonihaven.no)

Del eller print