Nå kan dere ikke lenger gjenbruke GTIN (Global Trade Item Number)

Det har tidligere vært mulig å gjenbruke GTIN (Global Trade Item Number) på produktene. Men fra og med 1. januar i år er dette ikke lenger tillatt.

Bakgrunnen for dette er ønsket om å sikre unik identifikasjon av produktene både i den fysiske og digitale verden, noe som er avgjørende både for en effektiv verdikjede og for forbrukeropplevelsen.

GTIN er nøkkelen til korrekt informasjon om produktene, og gjennom dette tiltaket oppnås følgende:

Redusert sammenblanding av produkter i markedet
Bedre grunndata – bedre kvalitet på data som utveksles mellom forretningspartnere
Økt transparens/innsikt for forbrukere
Bedre synlighet for varemerker på nett
Økt sporbarhet for produkter
Enklere håndtering av tjenester etter kjøp (garanti, service, reparasjoner)
Bedre salgsanalyser

Hva trenger dere å gjøre?
Tildeling av GTIN håndteres forskjellig ute i virksomhetene. Vi anbefaler at dere sjekker at deres system er satt opp slik at det forhindrer gjenbruk av GTIN.
Og trenger dere mer informasjon om dette, er det bare å ta kontakt!  

Del eller print