Nettverksmøter gir digitalfaglig påfyll

Hver sjette måned arrangerer GS1 Norway nettverksmøte for sine partnere – Nettverksmøtene er opprettet som en nyttig bransje- og digitalfaglig arena der deltakerne kan høste og dele erfaringer, sier Administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.

Under nettverksmøtene, som arrangeres i GS1 Norway sine lokaler på Bryn i Oslo, møtes samarbeidspartnere fra mange ulike bransjer for digitalfaglig påfyll og en oppdatering på hva som er nytt hos GS1 og i utviklingen av globale standarder. Her kan partnerne utveksle erfaringer, diskutere muligheter og utfordringer og få ny relevant innsikt og informasjon, forteller Administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.

– Vår nye strategi for perioden 2019 – 2021, der fokus rettes mot dagligvare, helse, e-handel/faghandel, offentlig sektor og teknisk industri ved BAE og Olje/energi, byr på en rekke spennende muligheter for utvikling. For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av engasjerte partnere – vår beste eksterne ressurs for å øke bruk av GS1 standardene. Gjennom våre partnere blir vårt fotavtrykk vesentlig større, og en stor del av suksessen ved bruk av GS1 standarder skyldes våre partneres aktive og gode arbeid i markedet, sier Paulsen.

GS1 Norway Partnerprogram er for leverandører av produkter, tjenester eller løsninger som bidrar til bruk av GS1-systemet i alle bransjer, og som ønsker å videreutvikle sitt samarbeid med GS1 Norway.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle partnerprogrammet og komme tettere på hver enkelt partner. I så måte er vi avhengige av å ha god deltakelse på nettverksmøtene, og vi jobber aktivt for å få de mest interessante og relevante foredragsholdere og en «løs og ledig» setting som åpner opp for samtaler og diskusjoner, sier Partnerprogramansvarlig i GS1 Norway, Anders Askevold.
 

Faglig påfyll
Under det siste nettverksmøtet, som ble arrangert 6. juni, deltok det 31 personer fra flere forskjellige selskaper og bransjer. Disse fikk oppleve en statusoppdatering fra GS1 Norway, og en presentasjon av GS1 sitt arbeid og ambisjon om fortsatt vekst, under tittelen «Vekst basert på behov».

Deretter delte Filip Elverhøy, Director Customer Journey i Komplett, sine tanker og erfaringer rundt utfordringer knyttet til dagens e-handel. En «take away» fra hans presentasjon er at «Silos are for farmers» – at informasjon må deles, med andre ord.

Neste gjest på talerstolen var Bjørn Ravnestad, senior rådgiver i Vali AS. Bjørn fortalte om Helse Sør-Øst sitt GS1 koordineringsprosjekt – der GS1 sine standarder og ISB128 er etablert som regional standard for automatisk identifikasjon og datafangst. Her ses det på hvordan GS1 standarder benyttes til å identifisere både legemidler, medisinteknisk utstyr, behandlingsrom, pasienter og annet.

Siste eksterne foredragsholder var Aleksander Bjaaland, adm. direktør i Holte AS. Aleksander delte hvordan entreprenører kan hente ut store gevinster igjennom å digitalisere materialkjøp og leveranser til byggeplass. Et ferskt pilotprosjekt som Holte har utført sammen med Norsk Byggtjeneste og Logiq, viser en økning i e-handel for byggmester fra 1-2 % til over 80% – en klar indikasjon på at det ligger stort potensial for effektivisering i bransjen.

Til slutt presenterte Anders Askevold, Manager Smart Centre and Partner Program i GS1 Norway, GS1 sin «Trend Research Report». Han fortalte også kort om hvordan GS1 støtter den banebrytende forskningen til syv ledende Auto-ID Lab’er rundt om i verden. For GS1 Norway er det viktig å ligge i forkant ved å kjenne til ny teknologi og forstå hvordan disse påvirker medlemmers muligheter til ytterligere effektivisering.
 

Du kan lese mer om partnersamarbeidet og hvordan du blir partner her.
 

Tilbakemelding fra en partner: Takker for en spennende og god samling i går. Jeg mener dette var den beste samlingen jeg har vært på hos GS1, variert innhold med gode temaer og foredragsholdere. Og gode diskusjoner. Og maten var også veldig god!

Del eller print