Ny digital plattform skal forenkle informasjonsflyten i dagligvarebransjen

Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje (STAND) feirer 20 år med å lansere en ny informasjonsportal tilrettelagt bransjens stadig mer digitale hverdag. Den nye, unike plattformen skal sikre mer effektiv vareflyt i verdikjeden, og er et eksempel til etterfølgelse for andre bransjer i Norge.

STAND inviterte nylig dagligvarebransjen til lansering av sin nye, nasjonale informasjonsportal i GS1 Norway sitt Smart Centre på Bryn. Den nye portalen blir en digital plattform for all informasjon rundt relevante standarder i dagligvarebransjen – helt fra produktutvikling og ut til forbruker. Hovedmålene er å bidra til en mer effektiv verdikjede, noe som skal komme både forbrukerne og virksomhetene til gode.

STAND-standardene har siden starten i 1998 vært et rammeverk som STAND anbefaler alle bransjeaktørene å benytte seg av. Dagligvarebransjen er unik i så måte, fordi den har klart å samle seg om felles standarder som bidrar til mer effektiv drift, lavere kostnader, fulle butikkhyller og bedre miljønytte med tanke både på transport og svinn.


Camilla Nordhagen (Foto:STAND)    

Leder i STAND, Camilla Nordhagen, mener den nye portalen vil øke både tilgangen til og kunnskapen om standardene i bransjen.

– Portalen er bygget for å øke tilgjengeligheten og gjøre det enklere å finne frem i standardene. Det er ikke gjort endringer i selve standardene, men de er omarbeidet for å passe inn i en prosessorientert struktur. Dette, sammen med bruk av illustrasjoner, animasjonsfilmer og et mer harmonisert språk, gjør innholdet lettere tilgjengelig. Uansett om man produserer forpakninger eller styrer digitale varelagre skal alle involverte brukere nå få en bedre oversikt. Stand.no vil hjelpe oss på veien mot målene om en mer effektiv og bærekraftig dagligvarebransje, sier Camilla Nordhagen.

Flere aktører både fra leverandør- og handelssiden av bransjen har deltatt i utviklingen av nye stand.no, som har tatt i overkant av to år. Fokuset har ligget i hvem som bruker STAND-standardene, hvordan man kan forbedre kjennskap og kunnskap til standardene, samt hvordan standardene kan tilpasses dagens krav og brukere på en enda bedre måte.

Enklere for hele verdikjeden


Jan Frode Aspevik                            

Tidligere måtte man hente informasjon fra ulike standarder for å finne retningslinjer for nettopp sin del av verdikjeden, en jobb som kunne være både tung og tidkrevende. Nå er all informasjon tilrettelagt den enkelte delprosess på en visuell og ryddig måte, forteller Jan Frode Aspevik, Seniorrådgiver EDI i GS1 Norway og prosjektleder for den nye portalen.

– Den nye portalen visualiserer prosessene, og gjør det lettere for involverte å finne retningslinjene for kun deres del av verdikjeden. Den nye og mer logiske informasjonsflyten gjør det mulig å hente ut nyttig informasjon også fra nettbrett og smarttelefon direkte, noe mange vil spare mye tid på. En ny funksjon er søkefeltet som vil bidra til at brukeren enkelt kan søke opp ord, uttrykk og retningslinjer. Portalen vil dessuten gi en bedre forståelse for hva alle i verdikjeden gjør, noe som skaper bedre flyt for alle i dagligvarebransjen, sier Jan Frode Aspevik i GS1.

 

– Gir raskere og rimeligere mat


Leo Swenson (foto: STAND)                 

Leo Swenson, logistikksjef i Mills AS, har stor tro på at den nye portalen vil gjøre logistikken enklere i dagligvarebransjen.

– Den nye nettportalen er mer prosessorientert, et oppsett som vil gjøre det lettere å finne relevant informasjon. Generelt sett er standardene både forenklende og effektiviserende, og det er lett å forholde seg til øvrige aktører i verdikjeden. Det er liten tvil om at standardene gir forbrukeren raskere og rimeligere mat, sier Leo Swenson.

 


Jørgen Eskeland (Foto: STAND)         

Direktør marked dagligvare i ASKO, Jørgen Eskeland, mener at mange ser til Norge når det gjelder utviklingen av felles standarder for dagligvarebransjen.

– Ute i Europa lurer mange på hvordan vi har klart å samle oss om felles standarder. ”Hemmeligheten” er at vi er gode til å samhandle om logistikk i Norge, sier Eskeland.

–  I ASKO er vi blant annet opptatt av å ha fulle biler, slik at vi ikke kjører rundt med luft, og dette hjelper standardene oss med. Å sikre gode lanseringer og fulle butikkhyller er selvsagt også svært viktig. Vi trenger ikke mange nye standarder, men vi må  levere bedre på de standardene vi har, og det vil den nye portalen hjelpe oss med, avslutter Jørgen Eskeland.

 

Om STAND

STAND er etablert av aktørene i bransjen og skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette gjelder alle forhold som berører vareflytens logistikk (data, databaser, informasjon, produkter/varer, merking med GS1 sine standarder, emballasje, paller, transport, sporing etc).

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF).

Les mer på www.stand.no

 

Relaterte saker

Felles rammeverk er nøkkelen til fremtidens helautomatiserte dagligvarehandel - suksesshistorie

Effektive lanseringer er nøkkelen til bransjevekst - suksesshistorie
 

Del eller print