Ny GTIN veileder vil bringe byggebransjen fremover

I samarbeid med Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Sykehusbygg HF og Helse Sør Øst starter GS1 Norway arbeidet med å lage den første veilederen for GTIN i byggebransjen. Veilederen, som har fått det forklarende navnet Veileder GTIN, vil være klar til 1. januar 2021 når alle produkter som inngår i et byggeprosjekt i Statsbygg skal identifiseres med GTIN standarden.

Det er en bredt sammensatt gruppe som nå starter arbeidet med veilederen. Alle aktørene som deltar ser nytten av å bruke globale GS1 standarder for å sikre bedre dokumentasjon og kontroll på både vareflyten og på hvilke produkter som er bestilt, levert og montert i et byggeprosjekt.

GS1 Norway skal utarbeide veilederen på vegne av partene. De lover at Veileder GTIN vil være til god hjelp for alle aktører i byggeprosjektene, enten det er en produsent, entreprenør eller eiendomsforvalter.
 


Knut Mathisen             

- Vår oppgave blir nå å komme i dialog med leverandører og entreprenører for å lette prosessen med GTIN-registrering. Hvis du som leverandør eller entreprenør ikke vet hvordan GTIN kan anskaffes og benyttes på produkter som inngår i et byggeprosjekt er det viktig at du lærer deg det. Vi håper veilederen vil hjelpe alle aktørene med en lettere GTIN registrering, sier Knut Mathisen, Forretningsutvikler BAE i GS1 Norway.

I starten inngår tre produktkategorier; dører/vinduer, betong og standard hyllevarer. Veilederen skal utformes slik at den kan utvides med flere produktgrupper.

 

Veilederen skal sikre at produsentene vet hvordan de skal anskaffe GTIN og ikke minst hvordan de skal kunne bruke GTIN videre i hele prosessen frem til FDV-dokumentasjonen blir overlevert Byggherre. Det blir et viktig skritt mot en bærekraftig digitalisering av byggebransjen.

Del eller print