Ny standard bedrer produktklassifiseringen

Global Product Classification (GPC) erstatter nå ENVA som standard for klassifisering av produkter i dagligvarebransjen. GPC forbedrer produktklassifiseringen og dataene for analyse av salgsutvikling, logistikk og hylleplass.

Global Product Classification (GPC) ble i april lansert som ny produktklassifiseringsstandard i norsk dagligvarebransje. GPC erstatter ENVA, som i mange år har vært standarden i bransjen. Nå registreres GPC i dagligvarebransjens felles produktdatabase – EPD­ – som selskapet Tradesolution forvalter.

Kort fortalt er GPC en fritt tilgjengelig global GS1 standard som gir alle aktørene i varehandelen et felles språk for å gruppere produkter. I motsetning til ENVA, som er en egen standard for det norske markedet, vil GPC sikre at produktene er klassifisert likt i hele verden.
 


Terje Menkerud
(Foto CF-Wesenberg,
          Kolonihaven AS)          

GPC eies og vedlikeholdes av GS1, og oppdateres to ganger i året. Innføring av GPC er omfattende, men vil gi bedre produktoversikt og ryddigere informasjonsutveksling i bransjen, forteller produktansvarlig og Seniorrådgiver Datafangst hos GS1 Norway, Terje Menkerud.

– Den første versjonen av GPC internasjonalt kom rundt 2005, og vi begynte å jobbe med den første norske versjonen i juni 2017 – en versjon som ble implementert i EPD-registeret 9. april i år. Det finnes mange forskjellige klassifiseringer, men denne er utviklet spesielt for å ivareta behovene innen varehandel. Opprinnelig var den mest benyttet i B2B, men nå brukes den stadig mer mot netthandel og er mer tilpasset dette, forteller Menkerud.

– ENVA har fungert som klassifiseringsstandard frem til nå, men det er på høy tid med et bytte. GPC er vesentlig mer omfattende og gir en mer nøyaktig inndeling av produkter enn ENVA, sier Menkerud.

Mer data

Oppgraderingen til GPC betyr en betydelig bedring av produktklassifiseringen både hva gjelder logistikk, analyse og presentasjon til forbruker. De involverte i verdikjeden – ikke minst de kategoriansvarlige – får mer data å støtte seg til i jobben med å bedre vareflyten, produktoversikten og vareutvalget i verdikjeden.

– GPC tilbyr flere produktnivåer og gjør det i tillegg mulig å knytte en rekke attributter til produktene, så som smaksstoffer, ingredienser, konserveringsmidler, opprinnelsesland og annet. Standarden skiller også i større grad mellom frysevare, kjølevare og tørrvare, forteller Terje Menkerud i GS1 Norway.


Stefan Lid
     (Foto: Tradesolution)        

Stefan Lid, som er Leder Drift og Support i Tradesolution AS, forteller at ENVA fortsatt vil være i bruk i en overgangsfase.

– Per i dag er det kun GPC som benyttes i EPD basen, da varegruppestandard ENVA allerede er faset ut. Noen vil nok fortsette å benytte ENVA i en overgangsfase før de også implementerer GPC i sine systemer. Det er tidligere laget en konverteringstabell mellom GPC og ENVA til dette formålet, forteller Lid.

– Ved overgangen fra ENVA til GPC fikk brukerne av databasen en ny standard som er bygget opp med en hierarkisk struktur for større muligheter til filtrering. Fordelen med GPC er at det er en global standard som er stabil over tid. Ved bruk av attributtene kan sluttbruker kjøre analyser og sammenstille produkter på tvers av kategorier. For å få kategorisert produktene korrekt, er det derfor viktig at brukerne av EPD basen angir korrekte attributter ved registrering, sier Stefan Lid i Tradesolution.

Del eller print