Ny tjeneste forenkler vareleveranser og eHandel

GS1 Norway lanserer nå Web Service API – en tjeneste som gir leverandører muligheten til automatisk å innhente korrekte og oppdaterte adresser og koordinater til sine kunder. Les mer... 

Utfordringene i forbindelse med kommunesammenslåingene er at flere gatenavn er like i kommunene som skal slås sammen pr 1.1.20. Statens Kartverk aksepterer ikke flere like gatenavn i samme kommune. For å unngå leveringsproblemer – og ikke minst sikre at utrykningskjøretøy kjører direkte til rett adresse, er bruk av GLN essensielt. GLN er unikt leveringspunkt (GPS koordinatorer) uavhengig av gatenavn.

Global Location Number (GLN) er en internasjonal lokasjonskode som blant annet benyttes til å identifisere adresser og leveringssteder. De viktigste opplysningene knyttet til et GLN er bedriftens navn, leveringsadresse, avdeling og GPS-koordinater – informasjon som lagres i den såkalte GLN Basen. Større handelspartnere, som for eksempel kommuner, registrerer svært mange ulike GLN-nummer for å sikre at leverandørene vet akkurat hvor i kommunen varene skal leveres, og hvor de skal faktureres. I dag har rundt 3870 bedrifter, organisasjoner og kommuner registrert rundt 91 000 GLN-nummer i Norge. Det er et unikt GLN pr leveringspunkt, slik at man på en skole kan skille hva som skal leveres til kantine, kontor og flerbrukshall.

Når standardorganisasjonen GS1 Norway nå lanserer tjenesten Web Service API, vil dette bidra til å forenkle tilgangen til alle GLN i den nasjonale GLN Basen. Dette gjør eHandel og leveranser lettere for alle involverte parter, forteller GLN-ansvarlig hos GS1 Norway, Glenn Schei.


Glenn Schei, GS1 Norway

– Kort fortalt er Web Service API et programvaretilbud som gjør at all informasjon fra GLN Basen er tilgjengelig rett i selskapenes «Enterprise Resource Planning» system (ERP), altså programvaren selskaper bruker for å håndtere sin handel og logistikk. Med API-teknologi (Application Program Interface) vil GLN Basen og leverandørenes egne forretningssystemer kunne integreres, noe som gir leverandører en sømløs tilgang til sine kunders adresser og lokasjoner. Med Web Service API blir det dermed svært mye lettere å holde seg oppdatert på endringer hos kunden, eller laste inn nye kunder i eget system, forteller Glenn Schei.

GLN Pushvarsel tjeneste

Samtidig lanserer GS1 Norway tjenesten GLN Pushvarsel, som automatisk «vasker» alle leverandørenes kundelister mot GLN Basen hver natt. Dermed er leverandørene sikret kontinuerlig oppdateringer av sine kunders leveringsadresser og annen bedriftsinformasjon, noe som gir klare fordeler, forteller Schei.

– Både Web Service API og GS1 Pushvarsel tjeneste identifiserer og oppdaterer lokasjoner og adresser, noe både leverandører og kunder har god nytte av. Gode, oppdaterte data sikrer korrekte leveranser og effektiviserer leverandørens kjøreplan. Økt bruk av GLN bidrar til en mer effektiv, miljøvennlig og kostnadsbesparende transport avslutter Glenn Schei i non-profit organisasjonen GS1 Norway.

I Norge er det GS1 Norway som har ansvaret for tildeling og vedlikehold av GLN. Alle som ønsker å opprette og benytte seg av GLN, kan registrere og administrere disse på GLN Portalen. Her kan du lese mer om Web Service API og GS1 Pushvarsel tjeneste. GLN Basen er åpen og tilgjengelig for alle.

Del eller print