Samarbeidsavtale skal forenkle flyten av varer og tjenester i oljebransjen

Enklere, sikrere og ryddigere innkjøp av produkter og tjenester til oljevirksomheten i Nordsjøen. Det er hovedmålet når operatørenes medlemsorganisasjon EPIM nå inngår en samarbeidsavtale med standardiseringsorganisasjonen GS1 Norway.

Avtalen mellom de to non-profit medlemsorganisasjonene innebærer en innføring av den FN-eide, globale standarden UNSPSC i olje- og gass næringen. Standarden gir unik klassifisering av produkter og tjenester på verdensbasis, og forvaltes av GS1 globalt. Nå skal UNSPSC implementeres i EPIMs JQS-database – et register hvor målet er at alle de rundt 3000 leverandørene av produkter og tjenester til oljebransjen i Norge blir samlet.

Ryddig rammeverk for bransjen
UNSPSC innføres i en tid der oljebransjens operatører stadig søker tettere samarbeid, både i Norge og internasjonalt, forteller Executive Director i EPIM, Tor-Inge Gran.

– EPIM’s medlemmer, som består av operatørene på norsk sokkel, har bestemt at UNSPSC skal brukes som standard for registrering av produkt og tjenester i EPIM JQS. Når selskapene opererer i forskjellige land og på ulike sokler, er fordelen stor ved å ha en felles global standard som er kjent for alle – over alt, forteller Tor-Inge Gran. 

Administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen, ser klare fordeler både for bransjens operatører og leverandører ved innføring av FNs produkt- og tjenestestandard.

– I praksis betyr innføringen av UNSPSC at operatørene på sokkelen lettere kan finne riktige leverandører ved innkjøp av produkter eller tjenester. Det gir operatørene bedre oversikt over markedet, samt ryddigere og sikrere innkjøp. Samtidig betyr standarden at det blir enklere for leverandørene å presentere sine produkter og tjenester både i Norge og i resten av verden. Standarden gir dermed bedre informasjonsflyt for alle parter i en internasjonalt operativ bransje, forteller administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.

– Standarden for identifisering av unike lokasjoner med GLN er alt etablert i bransjen, og er nyttig i transport av utstyr og produkter i verdikjeden. På samme måte vil UNSPSC bli en viktig klassifisering for mer effektiv handel og drift i oljenæringen, sier Geir Paulsen.

Alle må registreres
EPIM og GS1 Norway er nå i gang med en oppstartsfase. På planen er etablering av et brukerforum som skal bidra til riktig klassifisering av bransjens produkter og tjenester i UNSPSC-standarden. GS1 skal etter avtalen drifte og håndtere 2. linjesupport, kvalitetssikring og forvaltning av UNSPSC-standarden for EPIMs JQS-register.

Innføring av ny standard betyr at samtlige leverandører i bransjen med tiden må klassifisere sine produkter og tjenester med UNSPSC-koder og registrere disse i EPIM JQS. GS1 Norway bidrar til at bransjen tar i bruk denne standarden på en rask og korrekt måte. 

Del eller print