Samarbeidsavtale skal løfte digitale bransjestandarder

GS1 og buildingSMART inngår en internasjonal samarbeidsavtale for å fremme digitale standarder i bygg- og anleggsnæringen. Hensikten er å bedre informasjonsdeling rundt vareflyt, og dermed øke effektiviteten på byggeprosjekt.

Et norsk initiativ førte til at den internasjonale ledelsen i buildingSMART og GS1 møttes i Zürich sommeren 2017. Hensikten var å drøfte muligheten for sammen å forenkle informasjonsflyten i bygg og anleggsnæringen. Etter et drøyt års arbeid blir intensjonsavtalen nå signert av toppsjefene i begge organisasjoner – Richard Petrie fra buildingSMART International og Miguel A. Lopera fra GS1.

Avtalen skal gjøre det mulig for aktører i bygg- og anleggsnæringen å dra nytte av begge organisasjonenes samlede kompetanse, standarder og tjenester. I avtalen står det også at fordelene med åpen standardbasert informasjonsdeling skal fremmes, og dermed lede til økt bruk av digital byggvareinformasjon i hele næringen.

Deler visjon om bedre vareflyt

GS1 og buildingSMART deler målene om bredere bruk av åpne standarder, noe som gjør et samarbeid naturlig både i Norge og internasjonalt, forteller daglig leder i buildingSMART Norge, Anstein Skinnarland.


Fra venstre: Knut Mathisen,
Senior Industry Development 
Manager BAE i GS1 Norway og  
Anstein Skinnarland, Daglig leder
               i buildingSMART Norge                  

– Bruken av globale standarder – spesielt for produktidentifikasjon og utveksling av produktdata – er avgjørende for å takle dagens utfordringer innen byggnæringen. Næringens aktører bør bruke de beste verktøyene tilgjengelig for formålet, og GS1 og buildingSMART har standarder som får den digitale informasjonen til å flyte, sier Skinnarland.

– Det fine med åpne standarder er at man får en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse, og dette er noe både buildingSMART og GS1 har som felles mål. I internasjonal sammenheng har Norge kommet langt med tanke på bruk av åpne standarder for BIM (Building Information Modeling), noe som er grunnen til at den internasjonale ledelsen ba oss utvikle samarbeidsprosjektet her i Norge, forteller Skinnarland.

Senior Industry development Manager i GS1 Norway, Knut Mathisen, mener samarbeidet om standarder kan bety svært mye for effektiviseringen av bygg- og anleggsnæringen.

– buildingSMART leverer åpne standarder for byggets digitale modell, terminologi, egenskaper og prosess, mens GS1 leverer bindeleddet mellom den fysiske og den digitale verden. Vi digitaliserer med andre ord forsyningen av byggevarer, for eksempel igjennom ID-standardene GTIN og GLN, slik at vi har kontroll på all nødvendig informasjon om varer som bestilles, enten det er en dør, et vindu eller et lysarmatur. På den måten finner aktørene lettere de riktige varene i en varedatabase (for eksempel NOBB) som passer til hvert enkelt byggeprosjekt. På den måten vil vi effektivisere næringen både med tanke på økonomi og tidsbruk, sier Knut Mathisen.

Del eller print