Statsbyggs nye BIM-manual stiller krav til GTIN

Statsbygg lanserer nå sin nye BIM-manual, som har fått navnet SIMBA. Den nye manualen forteller hvordan digital informasjon skal leveres i sammenheng med prosjekter, og muliggjør dermed bedre varekontroll i hele verdikjeden. Statsbygg krever nå at dokumentasjonen skal inneholde GS1 standarden GTIN. Les mer...

Nylig lanserte Statsbygg den nye versjonen av kravene til BIM-leveranser, som har fått navnet SIMBA. Rundt 170 interesserte møtte opp ved hovedkontoret i Oslo under presentasjonen for å få en bedre forståelse av de nye manualkravene.

I nye prosjekter gjelder de nye kravene fra 1. januar 2020.

- De nye kravene vil føre til økt samhandling mellom prosjekterende og utførende aktører i byggeprosjekter. De gjør også at vi sikrer kvaliteten på dataene som legges inn i BIM-modellene. Dermed kan potensialet tas ut i langt større grad enn i dag, sier Anders Fylling, direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg.

Statsbyggs BIM-manual 2.0 er nå betegnelsen på overordnede krav til BIM-leveranser (IFC) og består av digitale kravsett inndelt per fag som er maskinlesbare og validérbare i programvare. De digitale kravsettene finnes i en database der de kan prosjekttilpasses og deretter eksporteres. I tillegg kan kravsettene publiseres som dokumentasjon (i pdf) og benyttes som del av kontraktsdokumenter for prosjekter.

Krav til GTIN

Den nye manualen stiller krav til standarden GTIN, forklarer IDM for byggebransjen hos GS1 Norway, Knut Mathisen.

– At Statsbygg stiller krav til digitalt sporbare leveranser er et nytt og stort steg i retning heldigitalisering av bransjen. Global Trade Item Number (GTIN) blir en del av denne prosessen, og betyr at alle produkter som skal inn i Statsbygg sine prosjekter er unikt merkede og sporbare, forteller Mathisen.

– Vår oppgave blir nå å komme i dialog med leverandører og entreprenører for å lette prosessen med GTIN-registrering, samt kartlegge mulighetene som finnes. Selv om de fleste byggprodukter i dag har egne GTIN, er det fortsatt mange produkter som krever enighet rundt klassifisering. Flytende betong, for eksempel, finnes i 7-9000 forskjellige oppskrifter, og disse bør grupperes for å skape bedre oversikt. Vinduer er også i dag et produkt som ofte tilpasses prosjekter, og som i fremtiden vil kreve bedre klassifisering i den digitale byggeprosessen, sier Mathisen.

I Sverige finnes det i dag en egen GTIN-gruppe der byggevareleverandører, entreprenører og logistikkaktører er representert for sammen å kunne kartlegge byggprodukter for en hel bransje. Dette er et organ som Mathisen ser for seg kommer til Norge i løpet av de neste par årene.

– Dersom vi bedre kan merke og spore tekniske installasjoner der dimensjoneringen er dynamisk, vil vi ha helt andre forutsetninger for å kunne forvalte bygg i fremtiden. 70-80 prosent av utgiftene i et byggs levetid er jo nettopp forvaltningen. Vedlikehold, riving og resirkulering av byggmasse er noe standarder som GTIN vil kunne bidra til å gjøre langt mer effektivt og miljøvennlig, avslutter IDM i GS1 Norway, Knut Mathisen.

Se opptak fra lanseringen av SIMBA her.

Les mer om de nye BIM-kravene her.

Del eller print