Veileder GTIN sikrer produktidentifikasjon i byggenæringen

Veilederen for GTIN i byggenæringen er sendt ut på høring. Nå trenger vi gode innspill fra aktørene i næringen. Veilederen vil være til god hjelp for alle aktører i byggeprosjektene, enten du er produsent, entreprenør eller eiendomsforvalter.

På vegne av Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF, Sykehusbygg HF har GS1 Norway utarbeidet veileder for GTIN i byggenæringen. Den ble lansert 18. mars og er nå ute på høring. Frist for tilbakemeldinger er 29.april. Veilederen og mal for høringssvar finner du her.

Alle produkter som inngår i et byggeprosjekt i Statsbygg skal identifiseres med den globale standarden GTIN. GTIN sikrer identifisering av produkter på en entydig og unik måte.

- I starten inngår tre produktkategorier; dører/vinduer, ferdig betong/betongelementer og standard hyllevarer, men veilederen vil kunne utvides med flere produktkategorier etter hvert. Vi ønsker derfor også innspill om andre produktkategorier som bør tas med, sier Knut Mathisen, forretningsutvikler for BAE i GS1 Norway.

Veilederen skal sikre at produsentene vet hvordan de skal anskaffe GTIN og ikke minst hvordan de skal kunne bruke GTIN videre i hele prosessen frem til FDV-dokumentasjonen blir overlevert byggherre.

-Veilederen er viktig da alle aktørene som enten skal levere, motta eller bruke produkter til og i et byggverk må ta i bruk GTIN standarden. Med GTIN kan vi sikre riktig informasjon om produktene som inngår i et bygg. Det vil kunne gi oss full kontroll over byggets innhold og sikre sporbarhet på produktene, sier Steen Sunesen, Sjefsarkitekt Statsbygg.

Mer informasjon om GTIN for produktidentifikasjon finner du her. Ta gjerne kontakt med oss om du har kommentarer eller spørsmål om veilederen!

Del eller print