Vellykket overføring av drift av GLN-portalen

1. januar overtok vi driften av GLN-portalen, og vi er veldig glade for at overføringen har gått så bra, sier Glenn Schei, produktansvarlig for GLN i GS1 Norway. 
Flyttingen har ikke ført til noen endringer for medlemmene våre annet enn at de skal bruke en ny epost gln@gs1.no og nytt telefonnummer 22 97 13 20.

GLN-standarden er en av vår viktigste og mest brukte standarder. Nylig kom et oppdatert regelverk for GLN som sier at den juridiske enheten skal eie sine GLN.
- Vi ønsker derfor å kunne tildele GLN selv og ha kontroll over innmeldingene og driften av databasen. Medlemmer som bruker GLN-portalen for å registrere flere GLN skal fortsatt bruke portalen for endringer slik de alltid har gjort, forteller Glenn.

Del eller print