Vil bidra til å effektivisere offentlige anskaffelser

Marianne Clausen kommer til GS1 Norway med mange års kompetanse innen offentlige anskaffelser og eHandel. Nå skal hun bidra til å øke kunnskapen rundt digitale anskaffelser i kommune-Norge. 

Marianne Clausen fra Skedsmo i Akershus kommer til standardorganisasjonen GS1 Norway etter 28 år i DNB og 4,5 år i Nittedal kommune. I bagasjen har hun med seg bred kompetanse innen anskaffelser og elektronisk handel – kunnskap hun nå skal bruke for å synliggjøre de positive effektene av digitale offentlige anskaffelser. At Regjeringen er i gang med sammenslåing av kommuner i hele landet, gjør dette arbeidet bare viktigere, mener Clausen.

– Min oppgave som Industry Development Manager innen offentlig sektor blir å bidra til at kommunene får effektivisert og digitalisert hele anskaffelsesprosessen. Dette er helt i tråd med myndighetenes ønsker om heldigitale anskaffelser i det offentlige innen 2024, sier Clausen.

Digital handel er mer effektiv

Å spre kunnskap og kompetanse innen bruk av globale, digitale standarder i anskaffelser er helt avgjørende for at kommune-Norge skal nå sine digitale mål i årene som kommer, mener Clausen. GS1 sine standarder, i hovedsak produktidentifikatoren GTIN og lokasjonsidentifikatoren GLN, gjør digitale anskaffelsesprosesser både enklere og sikrere.

– Mye av innkjøpene i kommunene går fortsatt over telefon, mail og direkte i leverandørens nettbutikk – og praksisen er veldig ulik i kommune-Norge. Det er derfor en utfordring å få alle involverte til å forstå nytteverdien av eHandel og digitale standarder. Det er store summer og mange arbeidstimer å spare på ryddige, digitale innkjøpsordninger, og denne effekten må vi bli flinkere til å synliggjøre, sier Clausen.

 – Når innkjøpsansvarlige i kommunene tar i bruk standardene i hele anskaffelsesprosessen, kan de raskt og sikkert sammenlikne leverandører, produkter og tjenester. De vil da enkelt ha tilgang til statistikk som kan benyttes til spendanalyser og senere anskaffelser. Å bidra til at det offentlige får digitalisert og effektivisert hele anskaffelsesprosessen blir min viktigste oppgave fremover, sier IDM for offentlig sektor, Marianne Clausen.

Adm. Dir. i GS1 Norway, Geir Paulsen, er glad for å få Marianne Clausen på laget.

– Marianne vil med sin lange erfaring og profesjonelle innkjøpsbakgrunn sørge for å gjøre GS1 standardene bedre kjent innenfor offentlig sektor. GS1 sine standarder har en viktig funksjon i forhold til Stortingsmelding 22 – "Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser"– og vil spille en avgjørende rolle i digitaliseringen av anskaffelsesprosessen og relevant innkjøpsstatistikk, sier Paulsen.

– Bedre digitale rutiner rundt offentlige anskaffelser vil bety at fellesskapet får langt mer ut av de over 500 milliardene som årlig brukes på offentlige innkjøp, sier administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.

Del eller print