Offentlig sektor

Vellykket digitalisering av offentlige anskaffelser krever et felles «språk» 

Digitalisering fjerner unødvendige arbeidsprosesser og gir økonomiske besparelser. Men for å lykkes med digitaliseringen er man helt avhengig av et felles språk som alle handelspartnere forstår. Et felles språk gir store effekter gjennom hele anskaffelsesprosessen, og det offentlige kan spare mange hundre millioner kroner årlig. GS1 tilbyr dette språket. Vi kaller det GS1-standardene - «The global language of Business».

 

Mange kommuner og offentlige etater har tatt i bruk deler av GS1-standardene, men det er fremdeles et stort potensiale i å øke bruken og realisere gevinstene! 

 

GS1-standardene forenkler behovsanalysen

Dersom GS1-standardene brukes gjennom hele anskaffelsesprosessen vil det enkelt kunne tas ut erfaringstall, som muliggjør behovsanalyser når nye varer skal kjøpes inn. Bruk av GS1-standardene vil gi en mye bedre oversikt over hva som tidligere er kjøpt, og hvilke avdelinger som har mottatt varene. 

 

De mest relevante GS1-standardene – kort fortalt:

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) - et globalt klassifiseringssystem for varer og tjenester, eid av FN og forvaltet av GS1

UNSPSC er obligatorisk på e-handelsplattformen, og klassifiserer varer og tjenester på produktgruppenivå. UNSPSC-koden gir svært gode muligheter for analyse både hos kjøpende og selgende virksomheter. Det er produsent/leverandør som er ansvarlige for å gruppere sine varer og tjenester med riktige UNSPSC-koder.

Mange kommuner bruker UNSPSC i dag i forbindelse med automatisk kontering av anskaffelsene. I tillegg gir UNSPSC gode muligheter til å analysere innkjøpene. Standarden er klar til bruk – det gjenstår kun å ta den i bruk!

 

GTIN (Global Trade Item Number) - et globalt nummer for unik identifikasjon av et produkt

GTIN gir en unik identifisering av produktet og blir brukt i varehandelen verden over. De aller fleste produkter har i dag et GTIN, og det er dette nummeret som eksempelvis brukes i strekkoder på produktene. Bruk av GTIN sikrer at man får levert og betaler for det produktet man har bestilt. GTIN sikrer også sporbarhet tilbake til leverandør/merkeier. Ved bruk av GTIN kan priser på samme produkt sammenlignes hos forskjellige leverandører.

Det offentlige må sette krav til leverandørene om å angi GTIN på produktene i anbudsprosessen. Standarden er klar til bruk - spør etter den – og bruk den! 

 

GLN (Global Location Number) - et globalt nummer for unik identifikasjon av en aktør, en rolle eller en fysisk lokasjon

GLN er et lokasjonsnummer som ikke bare sikrer at varen blir levert til rett sted, men som også kan brukes som et kundenummer ovenfor leverandøren. En enhet kan bruke samme GLN mot alle leverandører. Det blir det samme prinsippet som for et personnummer.

Ved å identifisere de forskjellige varemottaksstedene med GLN, etableres grunnlaget for en effektiv samhandling med leverandørene. Dette gir et bedre grunnlag til å analysere anskaffelsesbehovet basert på historisk informasjon. Prisen på GLN er beskjeden! Kontakt oss for mer informasjon om mulighetene. 

 

GS1-standardene i praksis

Tenk deg at man til enhver tid kan se hvem som bestilte hva? Hvor varene ble sendt? Eksakt hvilke varer som ble bestilt - og om man kunne sammenligne pris på like varer. Det ville forenklet behovsanalysen, samt effektivisert hele anskaffelsesprosessen betraktelig.

Kontakt oss, og få informasjon om hvordan dere kan bruke GS1 standardene til å effektivisere deres anskaffelser. Standardene finnes – de skal bare benyttes!

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

Ta kontakt med:


   Marianne Clausen
   Industry Development Manager
   mc@gs1.no
   Mobil: 971 64 714

 

Del eller print