Offentlig sektor

Stortingsmelding 22 – Effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser – har som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen, og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.

Sømløs informasjonsflyt mellom digitale løsninger kan løses ved bruk av unike globale standarder. Tenk deg at man til enhver tid kan se hvem som bestilte hva? Hvor varene ble sendt? Eksakt hvilke varer som ble bestilt - og at man kunne sammenligne pris på like varer. Det forenkler behovsanalysen, samt effektiviserer hele anskaffelsesprosessen betraktelig. I tillegg er det et utmerket ledelsesverktøy for styring og kontroll av økonomien.
 

I denne filmen kan du se hvordan standardene kan gi økt effektivitet, kontroll og innsikt i anskaffelsesprosessen:
 

 

Mange kommuner og offentlige etater har tatt i bruk deler av GS1-standardene, men det er fremdeles et stort potensiale i å øke bruken og realisere gevinstene! 

 

De mest relevante GS1-standardene – kort fortalt:

GLN (Global Location Number) - et globalt nummer for unik identifikasjon av en aktør, en rolle eller en fysisk lokasjon

GLN er et lokasjonsnummer som ikke bare sikrer at varen blir levert til rett sted, men som også kan brukes som et kundenummer ovenfor leverandøren. En enhet kan bruke samme GLN mot alle leverandører. Det blir det samme prinsippet som for et personnummer.

Ved å identifisere de forskjellige varemottaksstedene med GLN, etableres grunnlaget for en effektiv samhandling med leverandørene. Dette gir et bedre grunnlag til å analysere anskaffelsesbehovet basert på historisk informasjon. Prisen på GLN er beskjeden! Kontakt oss for mer informasjon om mulighetene. 
 

GTIN (Global Trade Item Number) - et globalt nummer for unik identifikasjon av et produkt

GTIN gir en unik identifisering av produktet og blir brukt i varehandelen verden over. De aller fleste produkter har i dag et GTIN, og det er dette nummeret som eksempelvis brukes i strekkoder på produktene. Bruk av GTIN sikrer at man får levert og betaler for det produktet man har bestilt. GTIN sikrer også sporbarhet tilbake til leverandør/merkeier. Ved bruk av GTIN kan priser på samme produkt sammenlignes hos forskjellige leverandører.

Det offentlige må sette krav til leverandørene om å angi GTIN på produktene i anbudsprosessen. Standarden er klar til bruk - spør etter den – og bruk den!
 

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) - et globalt klassifiseringssystem for varer og tjenester, eid av FN og forvaltet av GS1

UNSPSC er obligatorisk på e-handelsplattformen, og klassifiserer varer og tjenester på produktgruppenivå. UNSPSC-koden gir svært gode muligheter for analyse både hos kjøpende og selgende virksomheter. Det er produsent/leverandør som er ansvarlige for å gruppere sine varer og tjenester med riktige UNSPSC-koder.

Mange kommuner bruker UNSPSC i dag i forbindelse med automatisk kontering av anskaffelsene. I tillegg gir UNSPSC gode muligheter til å analysere innkjøpene. Standarden er klar til bruk – det gjenstår kun å ta den i bruk!

 

Kontakt oss, og få informasjon om hvordan dere kan bruke GS1 standardene til å effektivisere deres anskaffelser. Standardene finnes – de skal bare benyttes!

Kontakt oss!

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Medlemsservicemedlemsservice@gs1.no
eller Knut Valakv@gs1.no eller mobil 909 45 870.

Del eller print