Effektive prosesser

Enklere, raskere, sikrere

Bruken av EPC/RFID på enhetsnivå er kraftig økende i bransjene for sport, tekstil og sko. Globalt ser vi at mange av de største kjedene og merkevareprodusentene for lengst har tatt teknologien i bruk og Norge følger etter. De som ikke allerede er i drift, eller kjører en eller flere piloter, følger utviklingen tett – bl.a. gjennom deltakelser i GS1 Norway sin nettverksgruppe for sport og tekstil.

Det er beskrevet 60 ulike bruksområder for EPC/RFID i bransjene for sport, tekstil og sko. Mange av disse går på effektivisering og forbedring av ulike arbeidsprosesser, som f.eks. plukk og pakk, varemottak, varepåfylling og varetelling. Ved å fjerne tidkrevende og ikke inntektsbringende oppgaver fra de ansatte, frigjøres tid til å yte enda bedre kundeservice. Dette er viktig i en tid da landbasert varehandel i økende grad utfordres av rene nettbutikker, hvorav mange av dem er store utenlandske aktører. Samtidig ser vi at norsk faghandel sliter med økende kostnader og en utflating av omsetningen. Utfordringen blir da hvordan man skal opprettholde en tilfredsstillende og tilstrekkelig margin. For de fleste er svaret at de enten må bli mer effektive, eller at de må etablere en omni-kanal strategi. For mange er sannheten sannsynligvis en kombinasjon av begge disse.

Erfaringer, basert på beste praksis globalt, viser at GS1 standardene og EPC/RFID gir en rekke gevinster for alle involverte i forsyningskjeden for sport, tekstil og sko. Her er noen eksempler:

Leverandør av råvarer og komponenter:

 • Muliggjør at råvarer og komponenter kan spores tilbake til deres opprinnelse

​Produsent

 • Minsker kostnader ved forsendelse og mottak
 • Reduserer feil og senker lønnskostnader
 • Resulterer i færre reklamasjoner og tilbakebetalinger
 • Reduserer returkostnader
 • Gir bedre informasjonsflyt til handelspartnere
 • Muliggjør overvåkning av arbeid i prosess

Transport, logistikk og toll

 • Bidrar til raskere og forbedret fortolling
 • Resulterer i lønns- og kostnadsbesparelser for både tollvesen og bedrifter

Leverandørdistribusjon

 • Muliggjør sporing og validering av frakt prosesser
 • Reduserer risikoen for etterligninger/piratkopier og sikrer merkevare beskyttelse
 • Kan gi automatiske og nøyaktige lagertellinger
 • Øker overvåknings evnen (synlighet ned på innhold i kartong)
 • Muliggjør elektronisk mottakskvittering

Butikkdistribusjon

 • Forbedrer produktiviteten ved lagertelling med opptil 96 %
 • Reduserer tidsbruk ved sykliske varetellinger med opp til 96 %
 • Senker risiko og kostnader knyttet til lagerbeholdningen
 • Muliggjør elektronisk mottakskvittering

Butikk

 • Reduserer tiden til å finne produkter med opptil 18 %
 • Hever lagernøyaktigheten fra 63 % til 95 %
 • Kutter utsolgt situasjoner med opptil 50 %
 • Øker hastigheten på varetellinger fra 200 til over 12 000 varer pr. time/ansatt
 • Øker salget med 2 til 20 %

 

 

Del eller print