Sikkerhet

Reduser svinnet og få bedre kontroll på prosessene

Elektronisk varesikring (EAS) benyttes for å unngå uønsket svinn i form av tyveri. Her finnes det ulike løsninger, hovedsakelig basert på radio (RF) eller akustisk-magnetisk (AM) teknologi. Denne typen løsninger har et formål – å varsle dersom artikler tas ut av butikken, uten at alarmbrikken først er fjernet. RFID-brikker er et tredje alternativ til de to foregående. Forskjellen er at RFID kan gi en rekke andre fordeler i tillegg. Gjennom unik identifikasjon av hver enkelt vare, er det mulig også å bekrefte om varen er ekte, eller en kopi, om den kommer via en autorisert forhandler eller er parallell importert, i tillegg til å kunne effektivisere en rekke butikkprosesser som f.eks. varemottak, varepåfylling, varetelling og salg i kassepunktet. Ved hjelp av såkalt «area reading», dvs. kontinuerlig lesing av alle varer ved hjelp av takmonterte antenner, er det også mulig å lese hver enkelt vares bevegelser i butikken. Dette var være forflytninger mellom lager og salgsareal, forflytning inn og ut av prøverom, eller identifikasjon av varer som ikke beveger seg i det hele tatt og som kan utgjøre en potensiell ukurans på sikt. Slike systemer vil kunne gi et varsel dersom RFID-brikken fjernes fra varen, samtidig som den indikerer hvor i butikken dette har skjedd, f.eks. i et prøverom.

RFID og svinnreduksjon

 

Den amerikanske kleskjeden American Apparel har publisert at ca. 60 % av deres totale svinn, skyldtes tyveri fra egne ansatte og feil knyttet til ulike interne prosesser. Etter at de tok i bruk RFID på enhetsnivå, har de redusert internsvinnet med i gjennomsnitt 55 %. Enkeltbutikker opplevde en reduksjon på opp til 75 %. Forbedringen tilskrives bl.a. færre prosessfeil og endringer i butikkenes internkultur.
Kilde: RFID Journal, 5. oktober 2011

Del eller print