Supply Chain Visibility

Full «visibility», ende-til-ende sporing og global transparens med GS1-systemet

Sporing og kontroll

Det kan være en utfordring å øke hastigheten til markedet, samtidig som man holder orden på artikler med mange forskjellige attributter som type, størrelse, farge, stil og sesong. GS1s standarder for lagring og utveksling av hendelsesdata og EPC/RFID merking på enhetsnivå, gir deg full «visibility», ende-til-ende sporing, og global transparens for din forsyningskjede. Dette gir deg full sporbarhet, forbedrer vareflyt og lagernøyaktighet, som igjen bidrar til reduserte kostnader og økt salg. Utveksling av hendelsesdata kan også bidra til å verifisere om et produkt er ekte, eller en forfalskning, samt dokumentere uautorisert distribusjon, såkalt parallellimport.

We have decided to follow GS1 standards when using EPC/RFID for identification of shipments and single items and sharing this data with our partners through EPCIS. By using GS1 standards along the entire supply chain, we can get rid of its huge complexity and improve speed-to-market intervals. 

- Joachim Wilkens, Unit Leader of Supply Chain Development, C&A Europe

Corporate Social Responsibility

Strengere myndighetskrav og en økt oppmerksomhet fra både media og forbrukere, setter søkelyset på miljø, etisk handel, bærekraftig utvikling og barnearbeid. Kan din bedrift dokumentere varenes opprinnelse, hva de består av og hvor, av hvem og hvordan de er produsert? GS1 standardene kan hjelpe deg å dokumentere dette, slik at du ikke blir svar skyldig om en kunde, eller en gravende journalist skulle finne på å stille spørsmål om dette. Ved å lagre å utveksle hendelsesdata mellom aktørene i en verdikjede via EPCIS, dokumenteres opprinnelse, bestanddeler og vareflyt automatisk og i sanntid.

 

Del eller print