Avfallsbehandling og Miljø

Bruk av GS1 standarder for Identifikasjon, Datainnsamling og Informasjonsdeling, vil øke sikkerheten og redusere mulighetene for tyveri og feil behandling av avfallet. Dette vil ha økt fokus fremover fra offentlig myndigheter og avfallsbransjen.

Et viktig forhold knyttet til avfallsbehandling, er å skape verdier basert på det som kastes av avfall. Forbedret og økt avfallsbehandling, vil ha positive miljøeffekter. I EU, har man beregnet et redusert CO2 utslipp på 12% dersom alt elektrisk og elektronisk avfall samles inn. Resultatene er dokumentert i WEEE prosjektet som har samlet inn mer enn 60.000 tonn av elektrisk og elektronisk avfall. GS1 Spania har deltatt i dette prosjektet som har gitt imponerende resultater som følges opp i EU.

Du kan lese mer om WEEE-prosjektet her.

Avfallsbehandling må kontrolleres da det er et område med mye kriminalitet hvor avfall stjeles. Når ulike personer utenfor avfallssystemet eksempelvis demonterer et kjøleskap, vil helseskadelige gasser slippes fritt ut i naturen, i tillegg til at restavfallet fra kjøleskapet dumpes.

Et mål er å forhindre at avfallet stjeles og kommer på avveie, og at dette eksempelvis eksporteres ulovlig til India og andre Asiatiske land. Her foregår det ukontrollert avfallsbehandling av fattige personer med stor risiko for forgiftning og helseskader.

Brukte mobiltelefoner ble samlet inn ved flere behandlingsanlegg, hos IVAR i Stavanger og FREVAR i Fredrikstad. I tillegg ble det utplassert beholdere for innsamling hos Evry, GS1 Norway og Østfold Forskning. Innsamling av brukte mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner med etterfølgende sikkerhetsmessig behandling og sletting av sensitive data, er meget viktig for å forhindre at enhetenes datainnhold kan komme på avveie. Prosjektet fokuserte på en sikker innsamling med sporing og kontroll i verdikjeden fra mottaksanlegg frem til Alternativ Data som gjennomførte en sikker sletting av datainnholdet. En del av innsamlet utstyr som eksempelvis en del mobiltelefoner, kan gjenbrukes etter reparasjon og kontroll.

Del eller print