Oljebransjen tar i bruk EPCIS-standarden i EPIM LogisticsHub-prosjektet (ELH).

Olje & Gas

Nøkkelfaktorer for å oppnå synlighet i verdikjedene, er bruk av GS1 globale standarder for Identifikasjon, Automatisk Datainnsamling og Informasjonsdeling av forretningshendelser.

Olje og Gas industrien på NCS – Norwegian Continental Shelf, er meget viktig for Norden, England og Europa. 

GS1 Norway arbeider tett med de ulike aktører innen denne sektoren, og deltar i referansegruppen for LogisticsHUB prosjektet som i fase 1 implementerer et sporings og kontrollsystem for CCU – Cargo Carrying Units (Containere) for verdikjeden fra leverandør, til base og ut til den enkelte innretning. GS1 Norway `s GLN database, er koblet til LogisticsHUB systemet.

I fase 2, skal produkter og utstyr som lastes inn i CCU identifiseres og spores. Dette vil involvere mange av bransjens 1.400 leverandører.GS1 i flere andre land samarbeider for å støtte Olje & Gas industrien i forhold til bruk av GS1 globale standarder, og det er behov for en global samordning. Det er nødvendig med globale standarder, slik at leverandører, operatører og transportører kan dele informasjon om de enkelte forretningshendelser i verdikjedene, og kunne gjennomføre sporing.

Del eller print