Prosessindustri

GS1 arbeider sammen med offentlige myndigheter og flere prosess industri selskaper i mange land for å oppnå kostnadsreduksjoner og "Supply Chain Visibility"

Prosessindustrien har en lang historie og en imponerende utvikling. Vi er nå inne i Industry 4.0, den fjerde industrielle periode, som omfatter fantastiske nye teknologier, eksempelvis 3D printing og automatiske fabrikker med bruk av roboter i produksjonen.  

Technical Industries har ikke så langt fokusert mye på bruk av globale standarder i verdikjedene, men fordi vi er inne i en omfattende globalisering og økt samhandling mellom handelspartnere i hele verden, er det behov for globale standarder. Mange leverandører innen Technical Industries leverer også produkter og løsninger til et bredt spekter av bransjer i mange land. De må derfor benytte GS1 Globale standarder for å møte krav fra sine kunder.

Etterligninger eller forfalskninger er et økende globalt problem, og det er i mange sammenhenger vanskelig å fastsette om produkter er originale fra leverandøren og ikke forfalsket. I noen land er mer enn 50% av medisinene forfalsket. 

Del eller print